ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری WNGG SGF سندویک
اینسرت تراشکاری WNGG SGF سندویک
اینسرت تراشکاری WNGG SGF سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG SGF سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری WNGG SGF سندویک | الماس تراشکاری WNGG سندویک | الماس تراشکاری WNGG SANDVIK | الماس WNGG سندویک | خرید الماس WNGG سندویک | فروش الماس WNGG سندویک | قیمت الماس WNGG سندویک | الماس سندویک | اینسرت تراشکاری WNGG 080401-SGF 1115 سندویک | اینسرت تراشکاری WNGG 080402-SGF 1125 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 8

مدل : WNGG

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری WNGG SGF سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری WNGG 080401-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080401-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080401-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080401-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080401-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080402-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080402-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080402-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080402-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080402-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080404-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080404-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080404-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080404-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080404-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080408-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080408-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080408-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080408-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080408-SGF S05F سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080412-SGF 1115 سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080412-SGF 1125 سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080412-SGF 1105 سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080412-SGF H13A سندویک

الماس تراشکاری WNGG 080412-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080401-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080401-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080401-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080401-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080401-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080402-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080402-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080402-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080402-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080402-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080404-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080404-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080404-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080404-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080404-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080408-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080408-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080408-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080408-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080408-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080412-SGF 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080412-SGF 1125 سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080412-SGF 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080412-SGF H13A سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG 080412-SGF S05F سندویک

اینسرت تراشکاری WNGG SGF سندویک

 

اینسرت تراشکاری WNGG SGF سندویک​​​​​​​ دارای سایز 8 می باشد .
اینسرت تراشکاری WNGG SGF سندویک​ دارای R های 1 - 2 - 4 - 8 و 12 می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری WNGG سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری WNGG سندویک​ سه گوش نامنظم شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری WNGG سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری WNGG سندویک​ 0 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری WNGG سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری WNGG سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری WNGG سندویک​ سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری WNGG سندویک با براده شکن SGF دارای گرید مخصوص با آلیاژ استنلس استیل و سوپر آلیاژ می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است