ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری WNMG QM سندویک
اینسرت تراشکاری WNMG QM سندویک
اینسرت تراشکاری WNMG QM سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG QM سندویک

SANDVIK TURNING INSERT

اینسرت تراشکاری WNMG QM سندویک | الماس تراشکاری WNMG سندویک | الماس تراشکاری WNMG SANDVIK | الماس WNMG سندویک | خرید الماس WNMG سندویک | فروش الماس WNMG سندویک | قیمت الماس WNMG سندویک | الماس سندویک | اینسرت تراشکاری WNMG 080408-QM 2025 سندویک | اینسرت تراشکاری WNMG 060408-QM 4335 سندویک

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 6 و 8

مدل : WNMG

برند کالا : سندویک SANDVIK

اینسرت تراشکاری WNMG QM سندویک

سندویک

الماس سندویک

اینسرت سندویک

تیغچه سندویک

الماس تراش سندویک

اینسرت تراش سندویک

تیغچه تراش سندویک

الماس تراشکاری سندویک

اینسرت تراشکاری سندویک

تیغچه تراشکاری سندویک

نمایندگی سندویک

نمایندگی الماس سندویک

نمایندگی تیغچه سندویک

نمایندگی اینسرت سندویک

خرید الماس سندویک

خرید اینسرت سندویک

خرید تیغچه سندویک

فروش الماس سندویک

فروش اینسرت سندویک

فروش تیغچه سندویک

قیمت الماس سندویک

فیمت اینسرت سندویک

قیمت تیغچه سندویک

عکس الماس سندویک

عکس اینسرت سندویک

عکس تیغچه سندویک

SANDVIK

الماس SANDVIK

اینسرت SANDVIK

تیغچه SANDVIK

الماس تراش SANDVIK

اینسرت تراش SANDVIK

تیغچه تراش SANDVIK

الماس تراشکاری SANDVIK

اینسرت تراشکاری SANDVIK

تیغچه تراشکاری SANDVIK

نمایندگی SANDVIK

نمایندگی الماس SANDVIK

نمایندگی تیغچه SANDVIK

نمایندگی اینسرت SANDVIK

خرید الماس SANDVIK

خرید اینسرت SANDVIK

خرید تیغچه SANDVIK

فروش الماس SANDVIK

فروش اینسرت SANDVIK

فروش تیغچه SANDVIK

قیمت الماس SANDVIK

فیمت اینسرت SANDVIK

قیمت تیغچه SANDVIK

عکس الماس SANDVIK

عکس اینسرت SANDVIK

عکس تیغچه SANDVIK

الماس تراشکاری WNMG 060408-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 060408-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 060408-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 060408-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 060408-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 060412-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 060412-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 060412-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 060412-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 060412-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 060412-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080404-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080404-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080404-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080404-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080404-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080404-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080404-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080408-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080408-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080408-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080408-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080408-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080408-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080408-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080408-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080408-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080412-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080412-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080412-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080412-QM 4335 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080412-QM 1115 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080412-QM 2025 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080412-QM 2220 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080412-QM H13A سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080412-QM 1105 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080416-QM 4305 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080416-QM 4315 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080416-QM 4325 سندویک

الماس تراشکاری WNMG 080416-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 060408-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 060408-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 060408-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 060408-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 060408-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 060412-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 060412-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 060412-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 060412-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 060412-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 060412-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080404-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080404-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080404-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080404-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080404-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080404-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080404-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080408-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080408-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080408-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080408-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080408-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080408-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080408-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080408-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080408-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080412-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080412-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080412-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080412-QM 4335 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080412-QM 1115 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080412-QM 2025 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080412-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080412-QM H13A سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080412-QM 1105 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080416-QM 4305 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080416-QM 4315 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080416-QM 4325 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG 080416-QM 2220 سندویک

اینسرت تراشکاری WNMG QM سندویک

 

اینسرت تراشکاری WNMG QM سندویک​​​​​​​ دارای سایز های 6 و 8 می باشد .
اینسرت تراشکاری WNMG QM سندویک​ دارای R های 8 - 12 و 16 بسته به سایز انتخابی می باشد .
حرف اول اینسرت تراشکاری WNMG سندویک​ نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل  اینسرت تراشکاری WNMG سندویک​ سه گوش نا منظم شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت تراشکاری WNMG سندویک​ نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه  اینسرت تراشکاری WNMG سندویک​ 0 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت تراشکاری WNMG سندویک​ نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت تراشکاری WNMG سندویک​ نشان دهنده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه
 می باشد ،  اینسرت تراشکاری WNMG سندویک​ سوراخ دار و همچنین دو طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت تراشکاری WNMG سندویک با براده شکن QM دارای گرید مخصوص با آلیاژ فولاد ، استنلس استیل ، چدن و سوپر آلیاژ  می باشد .
اینسرت سندویک محصول کشور سوئد می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت سندویک با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است