ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - DR
اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - DR
اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - DR

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - DR

CNMG NEGATIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - DR | اینسرت تراشکاری CNMG ZCC | الماس تراشکاری CNMG ZCC | تیغچه تراشکاری CNMG ZCC | الماس تراشکاری CNMG زد سی سی | اینسرت تراشکاری CNMG زد سی سی | تیغچه تراشکاری CNMG زد سی سی | الماس CNMG ZCC | تیغچه CNMG ZCC | اینسرت CNMG ZCC | الماس تراشکاری | الماس تراشکاری ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12 - 16 و 19

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - DR

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس CNMG ZCC

تیغچه CNMG ZCC

اینسرت CNMG ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-DR YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-DR YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-DR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-DR YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-DR YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120408-DR YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-DR YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-DR YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-DR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-DR YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-DR YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120412-DR YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-DR YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-DR YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-DR YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 120416-DR YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160608-DR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160608-DR YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160608-DR YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-DR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-DR YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-DR YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-DR YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-DR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-DR YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 160612-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190608-DR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190608-DR YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190608-DR YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190608-DR YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-DR YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-DR YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-DR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-DR YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-DR YBD102 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190612-DR YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-DR YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-DR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-DR YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190616-DR YBD152 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190624-DR YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190624-DR YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190624-DR YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری CNMG 190624-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120408-DR YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120408-DR YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120408-DR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120408-DR YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120408-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120408-DR YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120408-DR YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120412-DR YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120412-DR YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120412-DR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120412-DR YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120412-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120412-DR YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120412-DR YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120416-DR YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120416-DR YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120416-DR YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 120416-DR YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160608-DR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160608-DR YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160608-DR YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160612-DR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160612-DR YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160612-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160612-DR YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160612-DR YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160612-DR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160612-DR YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 160612-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190608-DR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190608-DR YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190608-DR YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190608-DR YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190612-DR YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190612-DR YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190612-DR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190612-DR YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190612-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190612-DR YBD102 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190612-DR YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190616-DR YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190616-DR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190616-DR YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190616-DR YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190616-DR YBD152 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190624-DR YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190624-DR YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190624-DR YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری CNMG 190624-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120408-DR YBC151 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120408-DR YBC152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120408-DR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120408-DR YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120408-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120408-DR YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120408-DR YBD152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120412-DR YBC151 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120412-DR YBC152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120412-DR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120412-DR YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120412-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120412-DR YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120412-DR YBD152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120416-DR YBC151 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120416-DR YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120416-DR YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 120416-DR YBD152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160608-DR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160608-DR YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160608-DR YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160612-DR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160612-DR YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160612-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160612-DR YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160612-DR YBD152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160612-DR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160612-DR YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 160612-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190608-DR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190608-DR YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190608-DR YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190608-DR YBD152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190612-DR YBC151 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190612-DR YBC152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190612-DR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190612-DR YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190612-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190612-DR YBD102 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190612-DR YBD152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190616-DR YBC152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190616-DR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190616-DR YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190616-DR YBC351 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190616-DR YBD152 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190624-DR YBC151 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190624-DR YBC251 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190624-DR YBC252 ZCC

الماس تراشکاری CNMG 190624-DR YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل CNMG - DR

 

اینسرت تراشکاری CNMG ZCC در سایز های 12 - 16 و 19 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری CNMG ZCC در R های 08 - 12 - 16 و 24 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری CNMG ZCC دارای براده شکن یا گل DR می باشد .
اینسرت تراشکاری CNMG ZCC دارای 2 نوع گرید YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد و YBD برای قطعات با آلیاژ چدن می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است