ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت تراشکاری ZCC مدل WNMG - DM
اینسرت تراشکاری ZCC مدل WNMG - DM
اینسرت تراشکاری ZCC مدل WNMG - DM

اینسرت تراشکاری ZCC مدل WNMG - DM

WNMG NEGATIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری ZCC مدل WNMG - DM | اینسرت تراشکاری WNMG ZCC | الماس تراشکاری WNMG ZCC | تیغچه تراشکاری WNMG ZCC | اینسرت تراشکاری WNMG زد سی سی | الماس تراشکاری WNMG زد سی سی | تیغچه تراشکاری WNMG زد سی سی | اینسرت تراشکاری سه گوش نا منظم ZCC | اینسرت WNMG ZCC | الماس WNMG ZCC | تیغچه WNMG ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 06 و 08

مدل : WNMG

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل WNMG - DM

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس تراشکاری ZCC

تیغچه تراشکاری ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC

الماس WNMG ZCC

تیغچه WNMG ZCC

اینسرت WNMG ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 06T304-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 06T308-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 06T308-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 06T312-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 060408-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 060408-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 060408-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 060408-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 060408-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 060408-DM YBM151 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 060408-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 060412-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 060412-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080404-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080404-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080404-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080404-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080404-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080404-DM YBG202 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080404-DM YBM151 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080404-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080408-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080408-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080408-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080408-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080408-DM YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080408-DM YBG302 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080408-DM YBM151 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080408-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080412-DM YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080412-DM YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080412-DM YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080412-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080412-DM YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری WNMG 080416-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 06T304-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 06T308-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 06T308-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 06T312-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 060408-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 060408-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 060408-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 060408-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 060408-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 060408-DM YBM151 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 060408-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 060412-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 060412-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080404-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080404-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080404-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080404-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080404-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080404-DM YBG202 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080404-DM YBM151 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080404-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080408-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080408-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080408-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080408-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080408-DM YBC351 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080408-DM YBG302 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080408-DM YBM151 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080408-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080412-DM YBC151 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080412-DM YBC152 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080412-DM YBC251 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080412-DM YBC252 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080412-DM YBM251 ZCC

الماس تراشکاری WNMG 080416-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 06T304-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 06T308-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 06T308-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 06T312-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 060408-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 060408-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 060408-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 060408-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 060408-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 060408-DM YBM151 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 060408-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 060412-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 060412-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080404-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080404-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080404-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080404-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080404-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080404-DM YBG202 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080404-DM YBM151 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080404-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080408-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080408-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080408-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080408-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080408-DM YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080408-DM YBG302 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080408-DM YBM151 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080408-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080412-DM YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080412-DM YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080412-DM YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080412-DM YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080412-DM YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری WNMG 080416-DM YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری ZCC مدل WNMG - DM

 

اینسرت تراشکاری WNMG ZCC در سایز 06 و 08 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری WNMG ZCC در R های 04 - 08 - 12 و 16 موجود می باشد .
اینسرت تراشکاری WNMG ZCC دارای براده شکن یا گل DM می باشد .
اینسرت تراشکاری WNMG ZCC دارای 3 نوع گرید YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد و YBM برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و YBG برای قطعات با آلیاژ فولاد و استنلس استیل می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است