ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت کپی تراشی KNUX ZCC
اینسرت کپی تراشی KNUX ZCC
اینسرت کپی تراشی KNUX ZCC

اینسرت کپی تراشی KNUX ZCC

KNUX NEGATIVE INSERTS

اینسرت تراشکاری KNUX ZCC | الماس تراشکاری KNUX ZCC | اینسرت کپی تراشی KNUX ZCC| اینسرت تراشکاری KNUX زد سی سی | الماس تراشکاری KNUX زد سی سی | تیغچه تراشکاری KNUX زد سی سی | اینسرت کپی تراشی KNUX ZCC | الماس کپی تراشی KNUX | تیغچه کپی تراشی KNUX | اینسرت KNUX ZCC | الماس KNUX ZCC | تیغچه KNUX ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16

مدل : KNUX

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX ZCC

اینسرت کپی تراشی KNUX ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160405L11 YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160405L11 YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160405L11 YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160405L11 YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160405L11 YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160405L11 YC10 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160410L11 YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160410L11 YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160410L11 YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160405L12 YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160405L12 YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160405L12 YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160410L12 YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160410L12 YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160410L12 YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160410L12 YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160410L12 YC10 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160415L12 YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160405R11 YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160405R11 YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160405R11 YBC252 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160405R11 YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160405R11 YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160405R11 YC10 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160410R11 YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160410R11 YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160410R11 YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160410R11 YC10 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160405R12 YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160405R12 YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160405R12 YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160410R12 YBC151 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160410R12 YBC152 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160410R12 YBC251 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160410R12 YBC351 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160410R12 YBM251 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160410R12 YC10 ZCC

اینسرت تراشکاری KNUX 160415R12 YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160405L11 YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160405L11 YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160405L11 YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160405L11 YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160405L11 YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160405L11 YC10 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160410L11 YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160410L11 YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160410L11 YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160405L12 YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160405L12 YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160405L12 YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160410L12 YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160410L12 YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160410L12 YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160410L12 YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160410L12 YC10 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160415L12 YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160405R11 YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160405R11 YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160405R11 YBC252 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160405R11 YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160405R11 YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160405R11 YC10 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160410R11 YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160410R11 YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160410R11 YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160410R11 YC10 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160405R12 YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160405R12 YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160405R12 YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160410R12 YBC151 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160410R12 YBC152 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160410R12 YBC251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160410R12 YBC351 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160410R12 YBM251 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160410R12 YC10 ZCC

تیغچه تراشکاری KNUX 160415R12 YBC251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160405L11 YBC151 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160405L11 YBC251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160405L11 YBC252 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160405L11 YBC351 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160405L11 YBM251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160405L11 YC10 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160410L11 YBC251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160410L11 YBC251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160410L11 YBM251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160405L12 YBC151 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160405L12 YBM251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160405L12 YBM251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160410L12 YBC151 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160410L12 YBC152 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160410L12 YBC251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160410L12 YBM251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160410L12 YC10 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160415L12 YBC251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160405R11 YBC151 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160405R11 YBC251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160405R11 YBC252 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160405R11 YBC351 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160405R11 YBM251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160405R11 YC10 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160410R11 YBC151 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160410R11 YBC251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160410R11 YBM251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160410R11 YC10 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160405R12 YBC151 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160405R12 YBC251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160405R12 YBM251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160410R12 YBC151 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160410R12 YBC152 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160410R12 YBC251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160410R12 YBC351 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160410R12 YBM251 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160410R12 YC10 ZCC

الماس تراشکاری KNUX 160415R12 YBC251 ZCC

اینسرت کپی تراشی KNUX ZCC

 

اینسرت کپی تراشی KNUX ZCC در سایز 16 موجود می باشد .
اینسرت کپی تراشی KNUX ZCC در R های 05 - 10 و 15 موجود می باشد .
اینسرت کپی تراشی KNUX ZCC دارای براده شکن یا گل های R11 - L11 - L12 و R12 می باشد .
اینسرت کپی تراشی KNUX ZCC دارای 3 نوع گرید YBC و YC برای قطعات با آلیاژ فولاد و YBM برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل می باشد .
اینسرت تراشکاری ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت تراشکاری ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است