ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت یودریلی WCMX ZCC
اینسرت یودریلی WCMX ZCC
اینسرت یودریلی WCMX ZCC

اینسرت یودریلی WCMX ZCC

Indexable Inserts For Shallow Drilling

اینسرت یودریلی WCMX ZCC | خرید اینسرت یودریلی WCMX ZCC | فروش اینسرت یودریلی WCMX ZCC | قیمت اینسرت یودریلی WCMX ZCC | عکس اینسرت یودریلی WCMX ZCC | الماس یودریلی WCMX ZCC | خرید الماس یودریلی WCMX ZCC | فروش الماس یودریلی WCMX ZCC | قیمت الماس یودریلی WCMX ZCC | عکس الماس یودریلی WCMX ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 03 - 04 - 05 - 06 و 08

مدل : WCMX

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت یودریلی WCMX ZCC

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

اینسرت زد سی سی

اینسرت یودریلی زد سی سی

اینسرت یودریلی WCMX 030208R-53 YBG202 ZCC

اینسرت یودریلی WCMX 040208R-53 YBG202 ZCC

اینسرت یودریلی WCMX 050308R-53 YBG202 ZCC

اینسرت یودریلی WCMX 06T308R-53 YBG202 ZCC

اینسرت یودریلی WCMX 080412R-53 YBG202 ZCC

اینسرت یودریلی WCMX 030208R-PG YBG202 ZCC

اینسرت یودریلی WCMX 040208R- PG YBG202 ZCC

اینسرت یودریلی WCMX 050308R- PG YBG202 ZCC

اینسرت یودریلی WCMX 06T308R- PG YBG202 ZCC

اینسرت یودریلی WCMX 080412R- PG YBG202 ZCC

الماس یودریلی WCMX 030208R-53 YBG202 ZCC

الماس یودریلی WCMX 040208R-53 YBG202 ZCC

الماس یودریلی WCMX 050308R-53 YBG202 ZCC

الماس یودریلی WCMX 06T308R-53 YBG202 ZCC

الماس یودریلی WCMX 080412R-53 YBG202 ZCC

الماس یودریلی WCMX 030208R-PG YBG202 ZCC

الماس یودریلی WCMX 040208R- PG YBG202 ZCC

الماس یودریلی WCMX 050308R- PG YBG202 ZCC

الماس یودریلی WCMX 06T308R- PG YBG202 ZCC

الماس یودریلی WCMX 080412R- PG YBG202 ZCC

خرید اینسرت یودریلی WCMX 030208R-53 YBG202 ZCC

خرید اینسرت یودریلی WCMX 040208R-53 YBG202 ZCC

خرید اینسرت یودریلی WCMX 050308R-53 YBG202 ZCC

خرید اینسرت یودریلی WCMX 06T308R-53 YBG202 ZCC

خرید اینسرت یودریلی WCMX 080412R-53 YBG202 ZCC

خرید اینسرت یودریلی WCMX 030208R-PG YBG202 ZCC

خرید اینسرت یودریلی WCMX 040208R- PG YBG202 ZCC

خرید اینسرت یودریلی WCMX 050308R- PG YBG202 ZCC

خرید اینسرت یودریلی WCMX 06T308R- PG YBG202 ZCC

خرید اینسرت یودریلی WCMX 080412R- PG YBG202 ZCC

خرید الماس یودریلی WCMX 030208R-53 YBG202 ZCC

خرید الماس یودریلی WCMX 040208R-53 YBG202 ZCC

خرید الماس یودریلی WCMX 050308R-53 YBG202 ZCC

خرید الماس یودریلی WCMX 06T308R-53 YBG202 ZCC

خرید الماس یودریلی WCMX 080412R-53 YBG202 ZCC

خرید الماس یودریلی WCMX 030208R-PG YBG202 ZCC

خرید الماس یودریلی WCMX 040208R- PG YBG202 ZCC

خرید الماس یودریلی WCMX 050308R- PG YBG202 ZCC

خرید الماس یودریلی WCMX 06T308R- PG YBG202 ZCC

خرید الماس یودریلی WCMX 080412R- PG YBG202 ZCC

فروش اینسرت یودریلی WCMX 030208R-53 YBG202 ZCC

فروش اینسرت یودریلی WCMX 040208R-53 YBG202 ZCC

فروش اینسرت یودریلی WCMX 050308R-53 YBG202 ZCC

فروش اینسرت یودریلی WCMX 06T308R-53 YBG202 ZCC

فروش اینسرت یودریلی WCMX 080412R-53 YBG202 ZCC

فروش اینسرت یودریلی WCMX 030208R-PG YBG202 ZCC

فروش اینسرت یودریلی WCMX 040208R- PG YBG202 ZCC

فروش اینسرت یودریلی WCMX 050308R- PG YBG202 ZCC

فروش اینسرت یودریلی WCMX 06T308R- PG YBG202 ZCC

فروش اینسرت یودریلی WCMX 080412R- PG YBG202 ZCC

فروش الماس یودریلی WCMX 030208R-53 YBG202 ZCC

فروش الماس یودریلی WCMX 040208R-53 YBG202 ZCC

فروش الماس یودریلی WCMX 050308R-53 YBG202 ZCC

فروش الماس یودریلی WCMX 06T308R-53 YBG202 ZCC

فروش الماس یودریلی WCMX 080412R-53 YBG202 ZCC

فروش الماس یودریلی WCMX 030208R-PG YBG202 ZCC

فروش الماس یودریلی WCMX 040208R- PG YBG202 ZCC

فروش الماس یودریلی WCMX 050308R- PG YBG202 ZCC

فروش الماس یودریلی WCMX 06T308R- PG YBG202 ZCC

فروش الماس یودریلی WCMX 080412R- PG YBG202 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی WCMX 030208R-53 YBG202 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی WCMX 040208R-53 YBG202 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی WCMX 050308R-53 YBG202 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی WCMX 06T308R-53 YBG202 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی WCMX 080412R-53 YBG202 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی WCMX 030208R-PG YBG202 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی WCMX 040208R- PG YBG202 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی WCMX 050308R- PG YBG202 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی WCMX 06T308R- PG YBG202 ZCC

قیمت اینسرت یودریلی WCMX 080412R- PG YBG202 ZCC

قیمت الماس یودریلی WCMX 030208R-53 YBG202 ZCC

قیمت الماس یودریلی WCMX 040208R-53 YBG202 ZCC

قیمت الماس یودریلی WCMX 050308R-53 YBG202 ZCC

قیمت الماس یودریلی WCMX 06T308R-53 YBG202 ZCC

قیمت الماس یودریلی WCMX 080412R-53 YBG202 ZCC

قیمت الماس یودریلی WCMX 030208R-PG YBG202 ZCC

قیمت الماس یودریلی WCMX 040208R- PG YBG202 ZCC

قیمت الماس یودریلی WCMX 050308R- PG YBG202 ZCC

قیمت الماس یودریلی WCMX 06T308R- PG YBG202 ZCC

قیمت الماس یودریلی WCMX 080412R- PG YBG202 ZCC

عکس اینسرت یودریلی WCMX 030208R-53 YBG202 ZCC

عکس اینسرت یودریلی WCMX 040208R-53 YBG202 ZCC

عکس اینسرت یودریلی WCMX 050308R-53 YBG202 ZCC

عکس اینسرت یودریلی WCMX 06T308R-53 YBG202 ZCC

عکس اینسرت یودریلی WCMX 080412R-53 YBG202 ZCC

عکس اینسرت یودریلی WCMX 030208R-PG YBG202 ZCC

عکس اینسرت یودریلی WCMX 040208R- PG YBG202 ZCC

عکس اینسرت یودریلی WCMX 050308R- PG YBG202 ZCC

عکس اینسرت یودریلی WCMX 06T308R- PG YBG202 ZCC

عکس اینسرت یودریلی WCMX 080412R- PG YBG202 ZCC

عکس الماس یودریلی WCMX 030208R-53 YBG202 ZCC

عکس الماس یودریلی WCMX 040208R-53 YBG202 ZCC

عکس الماس یودریلی WCMX 050308R-53 YBG202 ZCC

عکس الماس یودریلی WCMX 06T308R-53 YBG202 ZCC

عکس الماس یودریلی WCMX 080412R-53 YBG202 ZCC

عکس الماس یودریلی WCMX 030208R-PG YBG202 ZCC

عکس الماس یودریلی WCMX 040208R- PG YBG202 ZCC

عکس الماس یودریلی WCMX 050308R- PG YBG202 ZCC

عکس الماس یودریلی WCMX 06T308R- PG YBG202 ZCC

عکس الماس یودریلی WCMX 080412R- PG YBG202 ZCC

اینسرت یودریلی WCMX ZCC

 

اینسرت WCMX ZCC در سایز های 3 - 4 - 5 - 6 و 8 موجود می باشد .
اینسرت WCMX ZCC در R های 08 و 12 موجود می باشد .
اینسرت WCMX ZCC دارای براده شکن یا گل 53 می باشد .
حرف اول اینسرت WCMX ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت WCMX ZCC سه گوش نا منظم می باشد .
حرف دوم اینسرت WCMX ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت WCMX زد سی سی 7درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت WCMX ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت WCMX ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت WCMX ZCC سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت WCMX ZCC دارای گرید YBG برای قطعات با آلیاژ فولاد و استنلس استیل می باشد .
اینسرت ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است