ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

بیبی کولت ER16 با مهره از نوع M اروغلو
بیبی کولت ER16 با مهره از نوع M اروغلو
بیبی کولت ER16 با مهره از نوع M اروغلو

بیبی کولت ER16 با مهره از نوع M اروغلو

COLLET CHUCK WITH CYLINDRICAL SHANK BORED THROUGH

بیبی کولت ER16 با مهره از نوع M اروغلو | خرید بیبی کولت ER16 با مهره از نوع M اروغلو | فروش بیبی کولت ER16 با مهره از نوع M اروغلو | قیمت بیبی کولت ER16 با مهره از نوع M اروغلو | عکس بیبی کولت ER16 با مهره از نوع M اروغلو | بیبی کولت ER16 با مهره از نوع M EROGLU | دنباله استوانه اروغلو

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 1 تا 10 میلیمتر

مدل : ER16

برند کالا : اروغلو EROGLU

بیبی کولت ER16 با مهره از نوع M اروغلو

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی اروغلو

نمایندگی اروغلو در ایران

نمایندگی EROGLU

کانون ابزار ایران

ابزار مان

ابزار برشی اطلس

بیبی کولت

بیبی کولت اروغلو

بیبی کولت EROGLU

بیبی کولت اروغلو

خرید بیبی کولت اروغلو

فروش بیبی کولت اروغلو

قیمت بیبی کولت اروغلو

عکس بیبی کولت اروغلو

واردات بیبی کولت اروغلو

نمایندگی بیبی کولت اروغلو

بیبی کولت EROGLU

خرید بیبی کولت EROGLU

فروش بیبی کولت EROGLU

قیمت بیبی کولت EROGLU

عکس بیبی کولت EROGLU

واردات بیبی کولت EROGLU

نمایندگی بیبی کولت EROGLU

کولت استوانه ای اروغلو

خرید کولت استوانه ای اروغلو

فروش کولت استوانه ای اروغلو

قیمت کولت استوانه ای اروغلو

عکس کولت استوانه ای اروغلو

واردات کولت استوانه ای اروغلو

نمایندگی کولت استوانه ای اروغلو

کولت استوانه ای EROGLU

خرید کولت استوانه ای EROGLU

فروش کولت استوانه ای EROGLU

قیمت کولت استوانه ای EROGLU

عکس کولت استوانه ای EROGLU

واردات کولت استوانه ای EROGLU

نمایندگی کولت استوانه ای EROGLU

بیبی کولت با مهره M اروغلو

بیبی کولت با مهره M EROGLU

بیبی کولت ER16 اروغلو

خرید بیبی کولت ER16 اروغلو

فروش بیبی کولت ER16 اروغلو

قیمت بیبی کولت ER16 اروغلو

عکس بیبی کولت ER16 اروغلو

واردات بیبی کولت ER16 اروغلو

نمایندگی بیبی کولت ER16 اروغلو

بیبی کولت ER16 EROGLU

خرید بیبی کولت ER16 EROGLU

فروش بیبی کولت ER16 EROGLU

قیمت بیبی کولت ER16 EROGLU

عکس بیبی کولت ER16 EROGLU

واردات بیبی کولت ER16 EROGLU

نمایندگی بیبی کولت ER16 EROGLU

کولت استوانه ای ER16 اروغلو

خرید کولت استوانه ای ER16 اروغلو

فروش کولت استوانه ای ER16 اروغلو

قیمت کولت استوانه ای ER16 اروغلو

عکس کولت استوانه ای ER16 اروغلو

واردات کولت استوانه ای ER16 اروغلو

نمایندگی کولت استوانه ای ER16 اروغلو

کولت استوانه ای ER16 EROGLU

خرید کولت استوانه ای ER16 EROGLU

فروش کولت استوانه ای ER16 EROGLU

قیمت کولت استوانه ای ER16 EROGLU

عکس کولت استوانه ای ER16 EROGLU

واردات کولت استوانه ای ER16 EROGLU

نمایندگی کولت استوانه ای ER16 EROGLU

بیبی کولت 120.0210.16.60.M اروغلو

بیبی کولت 120.0210.16.100.M اروغلو

بیبی کولت 120.0210.16.150.M اروغلو

بیبی کولت 120.0210.20.60.M اروغلو

بیبی کولت 120.0210.20.100.M اروغلو

بیبی کولت 120.0210.20.150.M اروغلو

بیبی کولت 120.0210.16.60.M EROGLU

بیبی کولت 120.0210.16.100.M EROGLU

بیبی کولت 120.0210.16.150.M EROGLU

بیبی کولت 120.0210.20.60.M EROGLU

بیبی کولت 120.0210.20.100.M EROGLU

بیبی کولت 120.0210.20.150.M EROGLU

بیبی کولت ER16 با مهره از نوع M اروغلو

 

کولت فشنگی بیبی کولت ER16 با مهره از نوع M اروغلو از سایز 1 تا 10 میلیمتر موجود می باشد .
بیبی کولت ER16 با مهره از نوع M اروغلو در طول های 60 - 100 و 150 میلیمتر موجود می باشد .
بیبی کولت ER16 با مهره از نوع M اروغلو را دنباله استوانه ER16 با مهره از نوع M اروغلو نیز می نامند .
کولت اروغلو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت کولت اروغلو با صنعت پردا نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است