ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

بیبی کولت ER25 اروغلو
بیبی کولت ER25 اروغلو
بیبی کولت ER25 اروغلو

بیبی کولت ER25 اروغلو

COLLET CHUCK WITH CYLINDRICAL SHANK BORED THROUGH

بیبی کولت ER25 اروغلو | خرید بیبی کولت ER25 اروغلو | فروش بیبی کولت ER25 اروغلو | قیمت بیبی کولت ER25 اروغلو | عکس بیبی کولت ER25 اروغلو | بیبی کولت ER25 EROGLU | خررید بیبی کولت ER25 EROGLU | عکس بیبی کولت ER25 EROGLU | دنباله استوانه ER25 اروغلو | دنباله استوانه ER25 EROGLU | بیبی کولت اروغلو

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 2 تا 16 میلیمتر

مدل : ER25

برند کالا : اروغلو EROGLU

بیبی کولت ER25 اروغلو

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی اروغلو

نمایندگی اروغلو در ایران

نمایندگی EROGLU

کانون ابزار ایران

ابزار مان

ابزار برشی اطلس

بیبی کولت

بیبی کولت اروغلو

بیبی کولت EROGLU

بیبی کولت اروغلو

خرید بیبی کولت اروغلو

فروش بیبی کولت اروغلو

قیمت بیبی کولت اروغلو

عکس بیبی کولت اروغلو

واردات بیبی کولت اروغلو

نمایندگی بیبی کولت اروغلو

بیبی کولت EROGLU

خرید بیبی کولت EROGLU

فروش بیبی کولت EROGLU

قیمت بیبی کولت EROGLU

عکس بیبی کولت EROGLU

واردات بیبی کولت EROGLU

نمایندگی بیبی کولت EROGLU

کولت استوانه ای اروغلو

خرید کولت استوانه ای اروغلو

فروش کولت استوانه ای اروغلو

قیمت کولت استوانه ای اروغلو

عکس کولت استوانه ای اروغلو

واردات کولت استوانه ای اروغلو

نمایندگی کولت استوانه ای اروغلو

کولت استوانه ای EROGLU

خرید کولت استوانه ای EROGLU

فروش کولت استوانه ای EROGLU

قیمت کولت استوانه ای EROGLU

عکس کولت استوانه ای EROGLU

واردات کولت استوانه ای EROGLU

نمایندگی کولت استوانه ای EROGLU

بیبی کولت با مهره UM اروغلو

بیبی کولت با مهره UM EROGLU

بیبی کولت ER25 اروغلو

خرید بیبی کولت ER25 اروغلو

فروش بیبی کولت ER25 اروغلو

قیمت بیبی کولت ER25 اروغلو

عکس بیبی کولت ER25 اروغلو

واردات بیبی کولت ER25 اروغلو

نمایندگی بیبی کولت ER25 اروغلو

بیبی کولت ER25 EROGLU

خرید بیبی کولت ER25 EROGLU

فروش بیبی کولت ER25 EROGLU

قیمت بیبی کولت ER25 EROGLU

عکس بیبی کولت ER25 EROGLU

واردات بیبی کولت ER25 EROGLU

نمایندگی بیبی کولت ER25 EROGLU

کولت استوانه ای ER25 اروغلو

خرید کولت استوانه ای ER25 اروغلو

فروش کولت استوانه ای ER25 اروغلو

قیمت کولت استوانه ای ER25 اروغلو

عکس کولت استوانه ای ER25 اروغلو

واردات کولت استوانه ای ER25 اروغلو

نمایندگی کولت استوانه ای ER25 اروغلو

کولت استوانه ای ER25 EROGLU

خرید کولت استوانه ای ER25 EROGLU

فروش کولت استوانه ای ER25 EROGLU

قیمت کولت استوانه ای ER25 EROGLU

عکس کولت استوانه ای ER25 EROGLU

واردات کولت استوانه ای ER25 EROGLU

نمایندگی کولت استوانه ای ER25 EROGLU

بیبی کولت 120.0216.20.60 اروغلو

بیبی کولت 120.0216.20.100 اروغلو

بیبی کولت 120.0216.20.150 اروغلو

بیبی کولت 120.0216.25.60 اروغلو

بیبی کولت 120.0216.25.100 اروغلو

بیبی کولت 120.0216.25.150 اروغلو

بیبی کولت 120.0216.32.60 اروغلو

بیبی کولت 120.0216.32.100 اروغلو

بیبی کولت 120.0216.32.150 اروغلو

بیبی کولت 120.0216.20.60 EROGLU

بیبی کولت 120.0216.20.100 EROGLU

بیبی کولت 120.0216.20.150 EROGLU

بیبی کولت 120.0216.25.60 EROGLU

بیبی کولت 120.0216.25.100 EROGLU

بیبی کولت 120.0216.25.150 EROGLU

بیبی کولت 120.0216.32.60 EROGLU

بیبی کولت 120.0216.32.100 EROGLU

بیبی کولت 120.0216.32.150 EROGLU

بیبی کولت ER25 اروغلو

 

کولت فشنگی بیبی کولت ER25 اروغلو از سایز 2 تا 16 میلیمتر موجود می باشد .
بیبی کولت ER25 اروغلو در طول های 60 - 100 و 150 میلیمتر موجود می باشد .
مهره بیبی کولت ER25 اروغلو از نوع UM می باشد .
بیبی کولت ER25 اروغلو را دنباله استوانه ER25 اروغلو نیز می نامند .
کولت اروغلو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت کولت اروغلو با صنعت پردا نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است