ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

بیبی کولت ER32 اروغلو
بیبی کولت ER32 اروغلو
بیبی کولت ER32 اروغلو

بیبی کولت ER32 اروغلو

COLLET CHUCK WITH CYLINDRICAL SHANK BORED THROUGH

بیبی کولت ER32 اروغلو | خرید بیبی کولت ER32 اروغلو | فروش بیبی کولت ER32 اروغلو | قیمت بیبی کولت ER32 اروغلو | عکس بیبی کولت ER32 اروغلو | بیبی کولت ER32 EROGLU | خرید بیبی کولت ER32 EROGLU | عکس بیبی کولت ER32 EROGLU | قیمت بیبی کولت ER32 EROGLU | دنباله استوانه ER32 اروغلو | بیبی کولت EROGLU

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 2 تا 20 میلیمتر

مدل : ER32

برند کالا : اروغلو EROGLU

بیبی کولت ER32 اروغلو

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی اروغلو

نمایندگی اروغلو در ایران

نمایندگی EROGLU

کانون ابزار ایران

ابزار مان

ابزار برشی اطلس

بیبی کولت

بیبی کولت اروغلو

بیبی کولت EROGLU

بیبی کولت اروغلو

خرید بیبی کولت اروغلو

فروش بیبی کولت اروغلو

قیمت بیبی کولت اروغلو

عکس بیبی کولت اروغلو

واردات بیبی کولت اروغلو

نمایندگی بیبی کولت اروغلو

بیبی کولت EROGLU

خرید بیبی کولت EROGLU

فروش بیبی کولت EROGLU

قیمت بیبی کولت EROGLU

عکس بیبی کولت EROGLU

واردات بیبی کولت EROGLU

نمایندگی بیبی کولت EROGLU

کولت استوانه ای اروغلو

خرید کولت استوانه ای اروغلو

فروش کولت استوانه ای اروغلو

قیمت کولت استوانه ای اروغلو

عکس کولت استوانه ای اروغلو

واردات کولت استوانه ای اروغلو

نمایندگی کولت استوانه ای اروغلو

کولت استوانه ای EROGLU

خرید کولت استوانه ای EROGLU

فروش کولت استوانه ای EROGLU

قیمت کولت استوانه ای EROGLU

عکس کولت استوانه ای EROGLU

واردات کولت استوانه ای EROGLU

نمایندگی کولت استوانه ای EROGLU

بیبی کولت با مهره UM اروغلو

بیبی کولت با مهره UM EROGLU

بیبی کولت ER32 اروغلو

خرید بیبی کولت ER32 اروغلو

فروش بیبی کولت ER32 اروغلو

قیمت بیبی کولت ER32 اروغلو

عکس بیبی کولت ER32 اروغلو

واردات بیبی کولت ER32 اروغلو

نمایندگی بیبی کولت ER32 اروغلو

بیبی کولت ER32 EROGLU

خرید بیبی کولت ER32 EROGLU

فروش بیبی کولت ER32 EROGLU

قیمت بیبی کولت ER32 EROGLU

عکس بیبی کولت ER32 EROGLU

واردات بیبی کولت ER32 EROGLU

نمایندگی بیبی کولت ER32 EROGLU

کولت استوانه ای ER32 اروغلو

خرید کولت استوانه ای ER32 اروغلو

فروش کولت استوانه ای ER32 اروغلو

قیمت کولت استوانه ای ER32 اروغلو

عکس کولت استوانه ای ER32 اروغلو

واردات کولت استوانه ای ER32 اروغلو

نمایندگی کولت استوانه ای ER32 اروغلو

کولت استوانه ای ER32 EROGLU

خرید کولت استوانه ای ER32 EROGLU

فروش کولت استوانه ای ER32 EROGLU

قیمت کولت استوانه ای ER32 EROGLU

عکس کولت استوانه ای ER32 EROGLU

واردات کولت استوانه ای ER32 EROGLU

نمایندگی کولت استوانه ای ER32 EROGLU

بیبی کولت 120.0220.20.60 اروغلو

بیبی کولت 120.0220.20.100 اروغلو

بیبی کولت 120.0220.20.150 اروغلو

بیبی کولت 120.0220.25.60 اروغلو

بیبی کولت 120.0220.25.100 اروغلو

بیبی کولت 120.0220.25.150 اروغلو

بیبی کولت 120.0220.32.60 اروغلو

بیبی کولت 120.0220.32.100 اروغلو

بیبی کولت 120.0220.32.150 اروغلو

بیبی کولت 120.0220.40.100 اروغلو

بیبی کولت 120.0220.40.150 اروغلو

بیبی کولت 120.0220.20.60 EROGLU

بیبی کولت 120.0220.20.100 EROGLU

بیبی کولت 120.0220.20.150 EROGLU

بیبی کولت 120.0220.25.60 EROGLU

بیبی کولت 120.0220.25.100 EROGLU

بیبی کولت 120.0220.25.150 EROGLU

بیبی کولت 120.0220.32.60 EROGLU

بیبی کولت 120.0220.32.100 EROGLU

بیبی کولت 120.0220.32.150 EROGLU

بیبی کولت 120.0220.40.100 EROGLU

بیبی کولت 120.0220.40.150 EROGLU

بیبی کولت ER32 اروغلو

 

کولت فشنگی بیبی کولت ER32 اروغلو از سایز 2 تا 20 میلیمتر موجود می باشد .
بیبی کولت ER32 اروغلو در طول های 60 - 100 و 150 میلیمتر موجود می باشد .
مهره بیبی کولت ER32 اروغلو از نوع UM می باشد .
بیبی کولت ER32 اروغلو را دنباله استوانه ER32 اروغلو نیز می نامند .
کولت اروغلو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت کولت اروغلو با صنعت پردا نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است