ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

جعبه مته ZPS
جعبه مته ZPS
جعبه مته ZPS

جعبه مته ZPS

Sets Of Twist Drills

جعبه مته ZPS | خرید جعبه مته ZPS | فروش جعبه مته ZPS | قیمت جعبه مته ZPS | عکس جعبه مته ZPS | جعبه مته کبالت ZPS | جعبه مته زد پی اس | جعبه مته کبالت زد پی اس | جعبه مته ZPS به فاصله 0.5 میلیمتر | جعبه مته ZPS به فاصله 0.1 میلیمتر

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 1 - 10 ، 1 - 13 و 2 تا 10

مدل : VN10010.06

برند کالا : زد پی اس ZPS

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

آریا صنعت

نمایندگی زد پی اس

نمایندگی ZPS

جعبه مته زد پی اس

جعبه مته 1 تا 10 زد پی اس

جعبه مته 1 تا 13 زد پی اس

جعبه مته 2 تا 10 زد پی اس

جعبه مته کبالت 1 تا 10 زد پی اس

جعبه مته 1 کبالت تا 13 زد پی اس

جعبه مته کبالت 2 تا 10 زد پی اس

جعبه مته ZPS

جعبه مته 1 تا 10 ZPS

جعبه مته 1 تا 13 ZPS

جعبه مته 2 تا 10 ZPS

جعبه مته کبالت 1 تا 10 ZPS

جعبه مته 1 کبالت تا 13 ZPS

جعبه مته کبالت 2 تا 10 ZPS

خرید جعبه مته 1 تا 10 زد پی اس

خرید جعبه مته 1 تا 13 زد پی اس

خرید جعبه مته 2 تا 10 زد پی اس

خرید جعبه مته کبالت 1 تا 10 زد پی اس

خرید جعبه مته 1 کبالت تا 13 زد پی اس

خرید جعبه مته کبالت 2 تا 10 زد پی اس

خرید جعبه مته ZPS

خرید جعبه مته 1 تا 10 ZPS

خرید جعبه مته 1 تا 13 ZPS

خرید جعبه مته 2 تا 10 ZPS

خرید جعبه مته کبالت 1 تا 10 ZPS

خرید جعبه مته 1 کبالت تا 13 ZPS

خرید جعبه مته کبالت 2 تا 10 ZPS

فروش جعبه مته 1 تا 10 زد پی اس

فروش جعبه مته 1 تا 13 زد پی اس

فروش جعبه مته 2 تا 10 زد پی اس

فروش جعبه مته کبالت 1 تا 10 زد پی اس

فروش جعبه مته 1 کبالت تا 13 زد پی اس

فروش جعبه مته کبالت 2 تا 10 زد پی اس

فروش جعبه مته ZPS

فروش جعبه مته 1 تا 10 ZPS

فروش جعبه مته 1 تا 13 ZPS

فروش جعبه مته 2 تا 10 ZPS

فروش جعبه مته کبالت 1 تا 10 ZPS

فروش جعبه مته 1 کبالت تا 13 ZPS

فروش جعبه مته کبالت 2 تا 10 ZPS

قیمت جعبه مته 1 تا 10 زد پی اس

قیمت جعبه مته 1 تا 13 زد پی اس

قیمت جعبه مته 2 تا 10 زد پی اس

قیمت جعبه مته کبالت 1 تا 10 زد پی اس

قیمت جعبه مته 1 کبالت تا 13 زد پی اس

قیمت جعبه مته کبالت 2 تا 10 زد پی اس

قیمت جعبه مته ZPS

قیمت جعبه مته 1 تا 10 ZPS

قیمت جعبه مته 1 تا 13 ZPS

قیمت جعبه مته 2 تا 10 ZPS

قیمت جعبه مته کبالت 1 تا 10 ZPS

قیمت جعبه مته 1 کبالت تا 13 ZPS

قیمت جعبه مته کبالت 2 تا 10 ZPS

عکس جعبه مته 1 تا 10 زد پی اس

عکس جعبه مته 1 تا 13 زد پی اس

عکس جعبه مته 2 تا 10 زد پی اس

عکس جعبه مته کبالت 1 تا 10 زد پی اس

عکس جعبه مته 1 کبالت تا 13 زد پی اس

عکس جعبه مته کبالت 2 تا 10 زد پی اس

عکس جعبه مته ZPS

عکس جعبه مته 1 تا 10 ZPS

عکس جعبه مته 1 تا 13 ZPS

عکس جعبه مته 2 تا 10 ZPS

عکس جعبه مته کبالت 1 تا 10 ZPS

عکس جعبه مته 1 کبالت تا 13 ZPS

عکس جعبه مته کبالت 2 تا 10 ZPS

جعبه مته ZPS

 

جعبه مته ZPS دارای 3 نوع جعبه 1 تا 10 میلیمتر ، 1 تا 13 میلیمتر به فاصله 0.5 میلیمتر و 2 تا 13 میلیمتر به فاصله 0.1 میلیمتر موجود می باشد .
متریال جعبه مته ZPS سریه VN10010 از HSS و VN10085 از HSS-CO5 می باشد .
جعبه مته ZPS ساخته شده طبق DIN338 می باشد .
مته ZPS ساخت کشور چک می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت مته ZPS با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است