ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

ست کولت فشنگی اروغلو
ست کولت فشنگی اروغلو
ست کولت فشنگی اروغلو

ست کولت فشنگی اروغلو

COLLET SET IN BOX

ست کولت فشنگی اروغلو | ست کولت فشنگی OZ16 اروغلو | ست کولت فشنگی OZ25 اروغلو | ست کولت فشنگی OZ32 اروغلو | ست کولت فشنگی ER8 اروغلو | ست کولت فشنگی ER11 اروغلو | ست کولت فشنگی ER16 اروغلو | ست کولت فشنگی ER20 اروغلو | ست کولت فشنگی ER25 اروغلو | ست کولت فشنگی ER32 اروغلو | ست کولت فشنگی ER40 اروغلو

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 1 تا 32 میلیمتر

مدل : ER و OZ

برند کالا : اروغلو EROGLU

ست کولت فشنگی اروغلو

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی اروغلو

نمایندگی اروغلو در ایران

نمایندگی EROGLU

کانون ابزار ایران

ابزار مان

ابزار برشی اطلس

ست کولت فشنگی اروغلو

ست کولت فشنگی OZ16 اروغلو

ست کولت فشنگی OZ25 اروغلو

ست کولت فشنگی OZ32 اروغلو

ست کولت فشنگی ER8 اروغلو

ست کولت فشنگی ER11 اروغلو

ست کولت فشنگی ER16 اروغلو

ست کولت فشنگی ER20 اروغلو

ست کولت فشنگی ER25 اروغلو

ست کولت فشنگی ER32 اروغلو

ست کولت فشنگی ER40 اروغلو

جعبه کولت فشنگی OZ16 اروغلو

جعبه کولت فشنگی OZ25 اروغلو

جعبه کولت فشنگی OZ32 اروغلو

جعبه کولت فشنگی ER8 اروغلو

جعبه کولت فشنگی ER11 اروغلو

جعبه کولت فشنگی ER16 اروغلو

جعبه کولت فشنگی ER20 اروغلو

جعبه کولت فشنگی ER25 اروغلو

جعبه کولت فشنگی ER32 اروغلو

جعبه کولت فشنگی ER40 اروغلو

ست کولت فشنگی 415 E-S اروغلو

ست کولت فشنگی 462 E-S اروغلو

ست کولت فشنگی 467 E-S اروغلو

ست کولت فشنگی 4004 E-S اروغلو

ست کولت فشنگی 4008 E-S اروغلو

ست کولت فشنگی 426 E-S اروغلو

ست کولت فشنگی 428 E-S اروغلو

ست کولت فشنگی 430 E-S اروغلو

ست کولت فشنگی 470 E-S اروغلو

ست کولت فشنگی 472 E-S اروغلو

ست کولت فشنگی OZ16 EROGLU

ست کولت فشنگی OZ25 EROGLU

ست کولت فشنگی OZ32 EROGLU

ست کولت فشنگی ER8 EROGLU

ست کولت فشنگی ER11 EROGLU

ست کولت فشنگی ER16 EROGLU

ست کولت فشنگی ER20 EROGLU

ست کولت فشنگی ER25 EROGLU

ست کولت فشنگی ER32 EROGLU

ست کولت فشنگی ER40 EROGLU

جعبه کولت فشنگی OZ16 EROGLU

جعبه کولت فشنگی OZ25 EROGLU

جعبه کولت فشنگی OZ32 EROGLU

جعبه کولت فشنگی ER8 EROGLU

جعبه کولت فشنگی ER11 EROGLU

جعبه کولت فشنگی ER16 EROGLU

جعبه کولت فشنگی ER20 EROGLU

جعبه کولت فشنگی ER25 EROGLU

جعبه کولت فشنگی ER32 EROGLU

جعبه کولت فشنگی ER40 EROGLU

ست کولت فشنگی 415 E-S EROGLU

ست کولت فشنگی 462 E-S EROGLU

ست کولت فشنگی 467 E-S EROGLU

ست کولت فشنگی 4004 E-S EROGLU

ست کولت فشنگی 4008 E-S EROGLU

ست کولت فشنگی 426 E-S EROGLU

ست کولت فشنگی 428 E-S EROGLU

ست کولت فشنگی 430 E-S EROGLU

ست کولت فشنگی 470 E-S EROGLU

ست کولت فشنگی 472 E-S EROGLU

ست کولت فشنگی اروغلو

 

ست کولت فشنگی اروغلو در 2 مدل OZ و ER موجود می باشد .
مدل OZ ست کولت فشنگی اروغلو شامل : OZ16 , OZ25 , OZ32 می باشد .
مدل ER ست کولت فشنگی اروغلو شامل : ER8 , ER11 , ER16 , ER20 , ER25 , ER32 , ER40 می باشد .
کولت فشنگی اروغلو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت کولت فشنگی اروغلو با صنعت پردا نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است