ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

سختی سنج اینسایز
سختی سنج اینسایز
سختی سنج اینسایز

سختی سنج اینسایز

SHORE DUROMETERS

سختی سنج اینسایز | سختی سنج INSIZE | سختی سنج ISH-SDM اینسایز | سختی سنج ISH-SAM اینسایز | سختی سنج شور A اینسایز | سختی سنج شور D اینسایز | خرید سختی سنج اینسایز | فروش سختی سنج اینسایز | قیمت سختی سنج اینسایز | عکس سختی سنج اینسایز | SHORE DUROMETERS

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 10-90HA , 20-90HD

مدل : ISH-SDM

برند کالا : اینسا

سختی سنج اینسایز

نمایندگی اینسایز

لوازم اندازه گیری اینسایز

ابزار اینسایز

ابزار اندازه گیری اینسایز

نمایندگی INSIZE

لوازم اندازه گیری INSIZE

ابزار INSIZE

ابزار اندازه گیری INSIZE

ابزار تاپ

صنعت پرداز نوین

ابزار تراشکاری

سختی سنج اینسایز

سختی سنج insize

سختی سنج SHOR A اینسایز

سختی سنج SHORE D اینسایز

سختی سنج ISH-SAM اینسایز

سختی سنج ISH-SDM اینسایز

سختی سنج SHOR A INSIZE

سختی سنج SHORE D INSIZE

سختی سنج ISH-SAM INSIZE

سختی سنج ISH-SDM INSIZE

خرید سختی سنج SHOR A اینسایز

خرید سختی سنج SHORE D اینسایز

خرید سختی سنج ISH-SAM اینسایز

خرید سختی سنج ISH-SDM اینسایز

خرید سختی سنج SHOR A INSIZE

خرید سختی سنج SHORE D INSIZE

خرید سختی سنج ISH-SAM INSIZE

خرید سختی سنج ISH-SDM INSIZE

فروش سختی سنج SHOR A اینسایز

فروش سختی سنج SHORE D اینسایز

فروش سختی سنج ISH-SAM اینسایز

فروش سختی سنج ISH-SDM اینسایز

فروش سختی سنج SHOR A INSIZE

فروش سختی سنج SHORE D INSIZE

فروش سختی سنج ISH-SAM INSIZE

فروش سختی سنج ISH-SDM INSIZE

قیمت سختی سنج SHOR A اینسایز

قیمت سختی سنج SHORE D اینسایز

قیمت سختی سنج ISH-SAM اینسایز

قیمت سختی سنج ISH-SDM اینسایز

قیمت سختی سنج SHOR A INSIZE

قیمت سختی سنج SHORE D INSIZE

قیمت سختی سنج ISH-SAM INSIZE

قیمت سختی سنج ISH-SDM INSIZE

عکس سختی سنج SHOR A اینسایز

عکس سختی سنج SHORE D اینسایز

عکس سختی سنج ISH-SAM اینسایز

عکس سختی سنج ISH-SDM اینسایز

عکس سختی سنج SHOR A INSIZE

عکس سختی سنج SHORE D INSIZE

عکس سختی سنج ISH-SAM INSIZE

عکس سختی سنج ISH-SDM INSIZE

سختی سنج اینسایز

 

دامنه اندازه گیری سختی سنج اینسایز مدل ISH-SAM : 10-90HA و ISH-SDM: 20-90HD  می باشد .
دقت سختی سنج اینسایز مدل ISH-SAM : 1HA و ISH-SDM: 1HD می باشد .
سختی سنج اینسایز دارای دو شور A و D می باشد .
کاربرد سختی سنج اینسایز در پلاستیک، لاستیک سخت ، الاستومر سخت و ... می باشد . 

سختی سنج اینسایز تحت لیسانس اتریش می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی سختی سنج اینسایز با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است