ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو
فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو
فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو

TAPPING COLLETS WITH CLUTCH

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو | خرید فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو | فروش فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو | قیمت فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو | عکس فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو | فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 EROGLU | قلاویز گیر

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 2 تا 14 میلیمتر

مدل : 16.11

برند کالا : اروغلو EROGLU

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی اروغلو

نمایندگی اروغلو در ایران

نمایندگی EROGLU

کانون ابزار ایران

ابزار مان

ابزار برشی اطلس

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار اروغلو

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار EROGLU

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو

خرید فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو

فروش فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو

قیمت فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو

عکس فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو

واردات فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو

نمایندگی فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 EROGLU

خرید فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 EROGLU

فروش فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 EROGLU

قیمت فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 EROGLU

عکس فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 EROGLU

واردات فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 EROGLU

نمایندگی فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 EROGLU

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M02.2821 اروغلو

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M25.2821 اروغلو

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M03.3527 اروغلو

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M35.0403 اروغلو

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M04.4534 اروغلو

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M04.2821 اروغلو

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M05.0649 اروغلو

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M05.3527 اروغلو

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M06.4534 اروغلو

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M06.0649 اروغلو

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M08.0862 اروغلو

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M10.0755 اروغلو

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M10.1008 اروغلو

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M12.0907 اروغلو

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M14.1109 اروغلو

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M02.2821 EROGLU

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M25.2821 EROGLU

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M03.3527 EROGLU

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M35.0403 EROGLU

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M04.4534 EROGLU

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M04.2821 EROGLU

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M05.0649 EROGLU

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M05.3527 EROGLU

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M06.4534 EROGLU

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M06.0649 EROGLU

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M08.0862 EROGLU

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M10.0755 EROGLU

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M10.1008 EROGLU

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M12.0907 EROGLU

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار 16.11.M14.1109 EROGLU

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو

 

فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو از سایز 2 تا 14 میلیمتر موجود می باشد .
فشنگی قلاویز گیر کلاج دار دنباله 19 اروغلو سریه 16.11 می باشد .
کولت اروغلو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت کولت اروغلو با صنعت پردا نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است