ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

فیلر اینسایز
فیلر اینسایز
فیلر اینسایز

فیلر اینسایز

FEELER GAGES

فیلر اینسایز | فیلر INSIZE | فیلر 10 سانت 13 تیغ اینسایز | فیلر 10 سانت 17 تیغ اینسایز | فیلر 10 سانت 20 تیغ اینسایز | فیلر 10 سانت 28 تیغ | فیلر 10 سانت 32 تیغ | خرید فیلر اینسایز | فروش فیلر اینسایز | قیمت فیلر اینسایز | عکس فیلر اینسایز

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 13 تا 32 تیغ

مدل : 4602-20

برند کالا : اینسایز _ INSIZE

فیلر اینسایز

نمایندگی اینسایز

لوازم اندازه گیری اینسایز

ابزار اینسایز

ابزار اندازه گیری اینسایز

نمایندگی INSIZE

لوازم اندازه گیری INSIZE

ابزار INSIZE

ابزار اندازه گیری INSIZE

ابزار تاپ

صنعت پرداز نوین

ابزار تراشکاری

گونیا مویی اینسایز

گونیا مویی INSIZE

فیلر اینسایز

فیلر INSIZE

فیلر 4602-13A اینسایز

فیلر 4602-13 اینسایز

فیلر 4602-17 اینسایز

فیلر 4602-20 اینسایز

فیلر 4602-28 اینسایز

فیلر 4602-32 اینسایز

فیلر 13 تیغ اینسایز

فیلر 17 تیغ اینسایز

فیلر 20 تیغ اینسایز

فیلر 28 تیغ اینسایز

فیلر 32 تیغ اینسایز

فیلر 4602-13A INSIZE

فیلر 4602-13 INSIZE

فیلر 4602-17 INSIZE

فیلر 4602-20 INSIZE

فیلر 4602-28 INSIZE

فیلر 4602-32 INSIZE

فیلر 13 تیغ INSIZE

فیلر 17 تیغ INSIZE

فیلر 20 تیغ INSIZE

فیلر 28 تیغ INSIZE

فیلر 32 تیغ INSIZE

خرید فیلر 4602-13A INSIZE

خرید فیلر 4602-13 INSIZE

خرید فیلر 4602-17 INSIZE

خرید فیلر 4602-20 INSIZE

خرید فیلر 4602-28 INSIZE

خرید فیلر 4602-32 INSIZE

خرید فیلر 13 تیغ INSIZE

خرید فیلر 17 تیغ INSIZE

خرید فیلر 20 تیغ INSIZE

خرید فیلر 28 تیغ INSIZE

خرید فیلر 32 تیغ INSIZE

فروش فیلر 4602-13A INSIZE

فروش فیلر 4602-13 INSIZE

فروش فیلر 4602-17 INSIZE

فروش فیلر 4602-20 INSIZE

فروش فیلر 4602-28 INSIZE

فروش فیلر 4602-32 INSIZE

فروش فیلر 13 تیغ INSIZE

فروش فیلر 17 تیغ INSIZE

فروش فیلر 20 تیغ INSIZE

فروش فیلر 28 تیغ INSIZE

فروش فیلر 32 تیغ INSIZE

قیمت فیلر 4602-13A INSIZE

قیمت فیلر 4602-13 INSIZE

قیمت فیلر 4602-17 INSIZE

قیمت فیلر 4602-20 INSIZE

قیمت فیلر 4602-28 INSIZE

قیمت فیلر 4602-32 INSIZE

قیمت فیلر 13 تیغ INSIZE

قیمت فیلر 17 تیغ INSIZE

قیمت فیلر 20 تیغ INSIZE

قیمت فیلر 28 تیغ INSIZE

قیمت فیلر 32 تیغ INSIZE

عکس فیلر 4602-13A INSIZE

عکس فیلر 4602-13 INSIZE

عکس فیلر 4602-17 INSIZE

عکس فیلر 4602-20 INSIZE

عکس فیلر 4602-28 INSIZE

عکس فیلر 4602-32 INSIZE

عکس فیلر 13 تیغ INSIZE

عکس فیلر 17 تیغ INSIZE

عکس فیلر 20 تیغ INSIZE

عکس فیلر 28 تیغ INSIZE

عکس فیلر 32 تیغ INSIZE

فیلر اینسایز


فیلر اینسایز 10 سانت می باشد .
فیلر اینسایز در تیغ های : 13 تیغ ، 17 تیغ ، 20 تیغ ، 28 تیغ و 32 تیغ  موجود می باشد .
متریال فیلر اینسایز از فولاد سخت می باشد . 
فیلر اینسایز تحت لیسانس اتریش می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی فیلر اینسایز اینسایز با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است