ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

قلاویز دستی HSS-E نارکس
قلاویز دستی HSS-E نارکس
قلاویز دستی HSS-E نارکس

قلاویز دستی HSS-E نارکس

HAND TAP

قلاویز دستی HSS-E نارکس | خرید قلاویز دستی HSS-E نارکس | فروش قلاویز دستی HSS-E نارکس | قیمت قلاویز دستی HSS-E نارکس | عکس قلاویز دستی HSS-E نارکس | قلاویز دستی HSS-E NAREX | خرید قلاویز دستی HSS-E NAREX | فروش قلاویز دستی HSS-E NAREX | قیمت قلاویز دستی HSS-E NAREX | عکس قلاویز دستی HSS-E NAREX

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 3 تا 20 میلیمتر

مدل : 0290

برند کالا : نارکس NAREX

قلاویز دستی HSS-E نارکس

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

آریا صنعت

نمایندگی نارکس

نمایندگی Narex

قلاویز ماشینی نارکس

قلاویز ماشینی Narex

قلاویز دستی HSS-E M2 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M2.5 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M3 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M3.5 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M4 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M4.5 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M5 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M6 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M7 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M8 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M9 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M10 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M12 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M2 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M2.5 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M3 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M3.5 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M4 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M4.5 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M5 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M6 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M7 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M8 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M9 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M10 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M12 NAREX

خرید قلاویز دستی HSS-E M3 نارکس

خرید قلاویز دستی HSS-E M3.5 نارکس

خرید قلاویز دستی HSS-E M4 نارکس

خرید قلاویز دستی HSS-E M4.5 نارکس

خرید قلاویز دستی HSS-E M5 نارکس

خرید قلاویز دستی HSS-E M6 نارکس

خرید قلاویز دستی HSS-E M7 نارکس

خرید قلاویز دستی HSS-E M8 نارکس

خرید قلاویز دستی HSS-E M9 نارکس

خرید قلاویز دستی HSS-E M10 نارکس

خرید قلاویز دستی HSS-E M3 NAREX

خرید قلاویز دستی HSS-E M3.5 NAREX

خرید قلاویز دستی HSS-E M4 NAREX

خرید قلاویز دستی HSS-E M4.5 NAREX

خرید قلاویز دستی HSS-E M5 NAREX

خرید قلاویز دستی HSS-E M6 NAREX

خرید قلاویز دستی HSS-E M7 NAREX

خرید قلاویز دستی HSS-E M8 NAREX

خرید قلاویز دستی HSS-E M9 NAREX

خرید قلاویز دستی HSS-E M10 NAREX

فروش قلاویز دستی HSS-E M3 نارکس

فروش قلاویز دستی HSS-E M3.5 نارکس

فروش قلاویز دستی HSS-E M4 نارکس

فروش قلاویز دستی HSS-E M4.5 نارکس

فروش قلاویز دستی HSS-E M5 نارکس

فروش قلاویز دستی HSS-E M6 نارکس

فروش قلاویز دستی HSS-E M7 نارکس

فروش قلاویز دستی HSS-E M8 نارکس

فروش قلاویز دستی HSS-E M9 نارکس

فروش قلاویز دستی HSS-E M10 نارکس

فروش قلاویز دستی HSS-E M3 NAREX

فروش قلاویز دستی HSS-E M3.5 NAREX

فروش قلاویز دستی HSS-E M4 NAREX

فروش قلاویز دستی HSS-E M4.5 NAREX

فروش قلاویز دستی HSS-E M5 NAREX

فروش قلاویز دستی HSS-E M6 NAREX

فروش قلاویز دستی HSS-E M7 NAREX

فروش قلاویز دستی HSS-E M8 NAREX

فروش قلاویز دستی HSS-E M9 NAREX

فروش قلاویز دستی HSS-E M10 NAREX

قیمت قلاویز دستی HSS-E M3 نارکس

قیمت قلاویز دستی HSS-E M3.5 نارکس

قیمت قلاویز دستی HSS-E M4 نارکس

قیمت قلاویز دستی HSS-E M4.5 نارکس

قیمت قلاویز دستی HSS-E M5 نارکس

قیمت قلاویز دستی HSS-E M6 نارکس

قیمت قلاویز دستی HSS-E M7 نارکس

قیمت قلاویز دستی HSS-E M8 نارکس

قیمت قلاویز دستی HSS-E M9 نارکس

قیمت قلاویز دستی HSS-E M10 نارکس

قیمت قلاویز دستی HSS-E M3 NAREX

قیمت قلاویز دستی HSS-E M3.5 NAREX

قیمت قلاویز دستی HSS-E M4 NAREX

قیمت قلاویز دستی HSS-E M4.5 NAREX

قیمت قلاویز دستی HSS-E M5 NAREX

قیمت قلاویز دستی HSS-E M6 NAREX

قیمت قلاویز دستی HSS-E M7 NAREX

قیمت قلاویز دستی HSS-E M8 NAREX

قیمت قلاویز دستی HSS-E M9 NAREX

قیمت قلاویز دستی HSS-E M10 NAREX

عکس قلاویز دستی HSS-E M3 نارکس

عکس قلاویز دستی HSS-E M3.5 نارکس

عکس قلاویز دستی HSS-E M4 نارکس

عکس قلاویز دستی HSS-E M4.5 نارکس

عکس قلاویز دستی HSS-E M5 نارکس

عکس قلاویز دستی HSS-E M6 نارکس

عکس قلاویز دستی HSS-E M7 نارکس

عکس قلاویز دستی HSS-E M8 نارکس

عکس قلاویز دستی HSS-E M9 نارکس

عکس قلاویز دستی HSS-E M10 نارکس

عکس قلاویز دستی HSS-E M3 NAREX

عکس قلاویز دستی HSS-E M3.5 NAREX

عکس قلاویز دستی HSS-E M4 NAREX

عکس قلاویز دستی HSS-E M4.5 NAREX

عکس قلاویز دستی HSS-E M5 NAREX

عکس قلاویز دستی HSS-E M6 NAREX

عکس قلاویز دستی HSS-E M7 NAREX

عکس قلاویز دستی HSS-E M8 NAREX

عکس قلاویز دستی HSS-E M9 NAREX

عکس قلاویز دستی HSS-E M10 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M14 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M16 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M18 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M20 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M22 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M24 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M27 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M30 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M33 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M36 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M39 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M42 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M45 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M48 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M52 نارکس

قلاویز دستی HSS-E M14 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M16 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M18 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M20 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M22 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M24 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M27 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M30 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M33 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M36 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M39 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M42 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M45 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M48 NAREX

قلاویز دستی HSS-E M52 NAREX

قلاویز دستی HSS-E نارکس

 

قلاویز دستی نارکس از سایز 3 تا 20 میلیمتر موجود می باشد .
آلیاژ قلاویز دستی نارکس از HSS-E می باشد .
تلرانس قلاویز دستی نارکس 6H می باشد .
قلاویز دستی نارکس DIN352 می باشد .
قلاویز دستی نارکس محصول کشور چک می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی قلاویز دستی نارکس با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است