ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

قلاویز دستی NAREX
قلاویز دستی NAREX
قلاویز دستی NAREX

قلاویز دستی NAREX

HAND TAP

قلاویز دستی نارکس | خرید قلاویز دستی نارکس | فروش قلاویز دستی نارکس | قیمت قلاویز دستی نارکس | عکس قلاویز دستی نارکس | قلاویز دستی NAREX | خرید قلاویز دستی NAREX | فروش قلاویز دستی NAREX | قیمت قلاویز دستی NAREX | عکس قلاویز دستی NAREX | قلاویز دستی میلیمتر نارکس | قلاویز نارکس | قلاویز NAREX

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 3 تا 52 میلیمتر

مدل : 0200

برند کالا : نارکس NAREX

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

قلاویز دستی NAREX

صنعت پرداز نوین

آریا صنعت

نمایندگی نارکس

نمایندگی Narex

قلاویز ماشینی نارکس

قلاویز ماشینی Narex

قلاویز دستی M2 نارکس

قلاویز دستی M2.5 نارکس

قلاویز دستی M3 نارکس

قلاویز دستی M3.5 نارکس

قلاویز دستی M4 نارکس

قلاویز دستی M4.5 نارکس

قلاویز دستی M5 نارکس

قلاویز دستی M6 نارکس

قلاویز دستی M7 نارکس

قلاویز دستی M8 نارکس

قلاویز دستی M9 نارکس

قلاویز دستی M10 نارکس

قلاویز دستی M12 نارکس

قلاویز دستی M2 NAREX

قلاویز دستی M2.5 NAREX

قلاویز دستی M3 NAREX

قلاویز دستی M3.5 NAREX

قلاویز دستی M4 NAREX

قلاویز دستی M4.5 NAREX

قلاویز دستی M5 NAREX

قلاویز دستی M6 NAREX

قلاویز دستی M7 NAREX

قلاویز دستی M8 NAREX

قلاویز دستی M9 NAREX

قلاویز دستی M10 NAREX

قلاویز دستی M12 NAREX

خرید قلاویز دستی M3 نارکس

خرید قلاویز دستی M3.5 نارکس

خرید قلاویز دستی M4 نارکس

خرید قلاویز دستی M4.5 نارکس

خرید قلاویز دستی M5 نارکس

خرید قلاویز دستی M6 نارکس

خرید قلاویز دستی M7 نارکس

خرید قلاویز دستی M8 نارکس

خرید قلاویز دستی M9 نارکس

خرید قلاویز دستی M10 نارکس

خرید قلاویز دستی M3 NAREX

خرید قلاویز دستی M3.5 NAREX

خرید قلاویز دستی M4 NAREX

خرید قلاویز دستی M4.5 NAREX

خرید قلاویز دستی M5 NAREX

خرید قلاویز دستی M6 NAREX

خرید قلاویز دستی M7 NAREX

خرید قلاویز دستی M8 NAREX

خرید قلاویز دستی M9 NAREX

خرید قلاویز دستی M10 NAREX

فروش قلاویز دستی M3 نارکس

فروش قلاویز دستی M3.5 نارکس

فروش قلاویز دستی M4 نارکس

فروش قلاویز دستی M4.5 نارکس

فروش قلاویز دستی M5 نارکس

فروش قلاویز دستی M6 نارکس

فروش قلاویز دستی M7 نارکس

فروش قلاویز دستی M8 نارکس

فروش قلاویز دستی M9 نارکس

فروش قلاویز دستی M10 نارکس

فروش قلاویز دستی M3 NAREX

فروش قلاویز دستی M3.5 NAREX

فروش قلاویز دستی M4 NAREX

فروش قلاویز دستی M4.5 NAREX

فروش قلاویز دستی M5 NAREX

فروش قلاویز دستی M6 NAREX

فروش قلاویز دستی M7 NAREX

فروش قلاویز دستی M8 NAREX

فروش قلاویز دستی M9 NAREX

فروش قلاویز دستی M10 NAREX

قیمت قلاویز دستی M3 نارکس

قیمت قلاویز دستی M3.5 نارکس

قیمت قلاویز دستی M4 نارکس

قیمت قلاویز دستی M4.5 نارکس

قیمت قلاویز دستی M5 نارکس

قیمت قلاویز دستی M6 نارکس

قیمت قلاویز دستی M7 نارکس

قیمت قلاویز دستی M8 نارکس

قیمت قلاویز دستی M9 نارکس

قیمت قلاویز دستی M10 نارکس

قیمت قلاویز دستی M3 NAREX

قیمت قلاویز دستی M3.5 NAREX

قیمت قلاویز دستی M4 NAREX

قیمت قلاویز دستی M4.5 NAREX

قیمت قلاویز دستی M5 NAREX

قیمت قلاویز دستی M6 NAREX

قیمت قلاویز دستی M7 NAREX

قیمت قلاویز دستی M8 NAREX

قیمت قلاویز دستی M9 NAREX

قیمت قلاویز دستی M10 NAREX

عکس قلاویز دستی M3 نارکس

عکس قلاویز دستی M3.5 نارکس

عکس قلاویز دستی M4 نارکس

عکس قلاویز دستی M4.5 نارکس

عکس قلاویز دستی M5 نارکس

عکس قلاویز دستی M6 نارکس

عکس قلاویز دستی M7 نارکس

عکس قلاویز دستی M8 نارکس

عکس قلاویز دستی M9 نارکس

عکس قلاویز دستی M10 نارکس

عکس قلاویز دستی M3 NAREX

عکس قلاویز دستی M3.5 NAREX

عکس قلاویز دستی M4 NAREX

عکس قلاویز دستی M4.5 NAREX

عکس قلاویز دستی M5 NAREX

عکس قلاویز دستی M6 NAREX

عکس قلاویز دستی M7 NAREX

عکس قلاویز دستی M8 NAREX

عکس قلاویز دستی M9 NAREX

عکس قلاویز دستی M10 NAREX

قلاویز دستی M14 نارکس

قلاویز دستی M16 نارکس

قلاویز دستی M18 نارکس

قلاویز دستی M20 نارکس

قلاویز دستی M22 نارکس

قلاویز دستی M24 نارکس

قلاویز دستی M27 نارکس

قلاویز دستی M30 نارکس

قلاویز دستی M33 نارکس

قلاویز دستی M36 نارکس

قلاویز دستی M39 نارکس

قلاویز دستی M42 نارکس

قلاویز دستی M45 نارکس

قلاویز دستی M48 نارکس

قلاویز دستی M52 نارکس

قلاویز دستی M14 NAREX

قلاویز دستی M16 NAREX

قلاویز دستی M18 NAREX

قلاویز دستی M20 NAREX

قلاویز دستی M22 NAREX

قلاویز دستی M24 NAREX

قلاویز دستی M27 NAREX

قلاویز دستی M30 NAREX

قلاویز دستی M33 NAREX

قلاویز دستی M36 NAREX

قلاویز دستی M39 NAREX

قلاویز دستی M42 NAREX

قلاویز دستی M45 NAREX

قلاویز دستی M48 NAREX

قلاویز دستی M52 NAREX

قلاویز دستی نارکس

قلاویز دستی NAREX

 

قلاویز دستی نارکس از سایز 3 تا 52 میلیمتر موجود می باشد .
آلیاژ قلاویز دستی نارکس از HSS می باشد .
تلرانس قلاویز دستی نارکس 6H می باشد .
قلاویز دستی نارکس DIN352 می باشد .
قلاویز دستی نارکس محصول کشور چک می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی قلاویز دستی نارکس با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است