ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

قلاویز ماشینی طلایی نارکس سریه 1010
قلاویز ماشینی طلایی نارکس سریه 1010
قلاویز ماشینی طلایی نارکس سریه 1010

قلاویز ماشینی طلایی نارکس سریه 1010

MACHINE TAPS

قلاویز ماشینی طلایی نارکس | خرید قلاویز ماشینی طلایی نارکس | فروش قلاویز ماشینی طلایی نارکس | قیمت قلاویز ماشینی طلایی نارکس | عکس قلاویز ماشینی طلایی نارکس | قلاویز ماشینی طلایی NAREX | خرید قلاویز ماشینی طلایی NAREX | فروش قلاویز ماشینی طلایی NAREX | قیمت قلاویز ماشینی طلایی NAREX | قلاویز نارکس

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 3 تا 10 میلیمتر

مدل : 1010

برند کالا : نارکس NAREX

قلاویز ماشینی طلایی نارکس سریه 1010

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

آریا صنعت

نمایندگی نارکس

نمایندگی Narex

قلاویز ماشینی نارکس

قلاویز ماشینی Narex

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی نارکس

 

قلاویز ماشینی طلایی نارکس از سایز 3 تا 10 میلیمتر موجود می باشد .
آلیاژ قلاویز ماشینی طلایی نارکس از HSS-E می باشد .
قلاویز ماشینی طلایی نارکس ساخته شده طبق DIN371 می باشد .
تلرانس قلاویز ماشینی طلایی نارکس 6H می باشد .
قلاویز ماشینی نارکس فرم C می باشد .
قلاویز ماشینی نارکس محصول کشور چک می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی قلاویز ماشینی نارکس با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است