ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز
میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز
میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز

DIGITAL OUTSIDE MICROMETERS WITH DATA OUTPUT

میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز | میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 INSIZE | میکرومتر دیجیتال اینسایز | میکرومتر دیجیتال INSIZE | میکرومتر دیجیتال ضد آب اینسایز | ریز سنج دیجیتال اینسایز | ریز سنج دیجیتال ضد آب اینسایز | لوازم اندازه گیری اینسایز | ابزار اندازه گیری اینسایز | اینسایز

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 0 تا 300 میلیمتر

مدل : 3101-25A

گارانتی : ندارد

برند کالا : اینسایز _ INSIZE

لوازم اندازه گیری اینسایز

نمایندگی اینسایز

نمایندگی لوازم اندازه گیری اینسایز

ابزار تاپ

اینسایز INSIZE

نمایندگی INSIZE

ابزار اندازه گیری اینسایز

ریز سنج

میکرومتر یا ریز سنج

میکرومتر دقت هزارم

میکرومتر

میکرومتر دیجیتال

میکرومتر دیجیتال اینسایز

میکرومتر اینسایز

خرید میکرومتر دیجیتال اینسایز

فروش میکرومتر دیجیتال اینسایز

عکس میکرومتر دیجیتال اینسایز

واردات میکرومتر دیجیتال اینسایز

نمایندگی میکرومتر دیجیتال اینسایز

میکرومتر دیجیتال اینچ و میلیمتر اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-25A اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-25A اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-50A اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-75A اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-100A اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-125A اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-150A اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-175A اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-200A اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-225A اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-250A اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-275A اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-300A اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-25FA اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 0-25 اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 25-50 اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 50-75 اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 75-100 اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 100-125 اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 125-150 اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 150-175 اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 175-200 اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 200-225 اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 225-250 اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 250-275 اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب 275-300 اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز

خرید میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز

فروش میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز

واردات میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز

نمایندگی میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز

عکس میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز

قیمت میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز

میکرومتر دیجیتال INSIZE

میکرومتر INSIZE

خرید میکرومتر دیجیتال INSIZE

فروش میکرومتر دیجیتال INSIZE

عکس میکرومتر دیجیتال INSIZE

واردات میکرومتر دیجیتال INSIZE

نمایندگی میکرومتر دیجیتال INSIZE

میکرومتر دیجیتال اینچ و میلیمتر INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-25A INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-25A INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-50A INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-75A INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-100A INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-125A INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-150A INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-175A INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-200A INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-225A INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-250A INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-275A INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-300A INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 3101-25FA INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 0-25 INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 25-50 INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 50-75 INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 75-100 INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 100-125 INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 125-150 INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 150-175 INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 175-200 INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 200-225 INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 225-250 INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 250-275 INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب 275-300 INSIZE

میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 INSIZE

خرید میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 INSIZE

فروش میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 INSIZE

واردات میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 INSIZE

نمایندگی میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 INSIZE

عکس میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 INSIZE

قیمت میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 INSIZE

میکرومتر دیجیتال خارج سنج اینسایز

میکرومتر دیجیتال خارج سنج ضد آب اینسایز

میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز تحت لیسانس اتریش

 

میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز در سایز های 0 تا 300 میلیمتر موجود می باشد .
دقت میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز یک هزارم می باشد .
اندازه گیری میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز به شکل اینچ و میلیمتر می باشد .
میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز دارای خروجی USB می باشد .
میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز به شکل اتوماتیک خاموش می شود .
باتری میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز LR44 می باشد .
میکرومتر دیجیتال ضد آب سریه 3101 اینسایز تحت لیسانس اتریش می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی میکرومتر اندازه گیری اینسایز با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است