ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

هلدر داخل تراشی SVUCR آکو
هلدر داخل تراشی SVUCR آکو
هلدر داخل تراشی SVUCR آکو

هلدر داخل تراشی SVUCR آکو

S-SYSTEM BORING BARS

هلدر داخل تراشی SVUCR آکو | هلدر داخل تراشی SVUCR آکو | هلدر داخل تراشی SVUCR/L آکو | خرید هلدر داخل تراشی SVUCR/L آکو | فروش هلدر داخل تراشی SVUCR/L آکو | قیمت هلدر داخل تراشی SVUCR/L آکو | عکس هلدر داخل تراشی SVUCR/L آکو | هلدر داخل تراشی S16P SVUCR/L 11 آکو | هلدر داخل تراشی S20R SVUCR/L 11 آکو

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16 تا 40 میلیمتر

مدل : SVUCR/L

برند کالا : آکو AKKO

هلدر داخل تراشی SVUCR آکو

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی آکو

نمایندگی هلدر آکو

نمایندگی هلدر AKKO

هلدر داخل تراشی

هلدر تراشکاری

هلدر الماس تراشکاری

هلدر پیچی

هلدر پیچ از مرکز

تکنو سایش

هلدر داخل تراش آکو

هلدر داخل تراش راست آکو

هلدر داخل تراش چپ آکو

هلدر SVUCR/L آکو

هلدر SVUCL آکو

هلدر SVUCR آکو

هلدر داخل تراشی SVUCR/L آکو

خرید هلدر داخل تراشی SVUCR/L آکو

فروش هلدر داخل تراشی SVUCR/L آکو

قیمت هلدر داخل تراشی SVUCR/L آکو

عکس هلدر داخل تراشی SVUCR/L آکو

نمایندگی هلدر داخل تراشی SVUCR/L آکو

واردات هلدر داخل تراشی SVUCR/L آکو

خرید هلدر داخل تراشی SVUCL آکو

فروش هلدر داخل تراشی SVUCL آکو

قیمت هلدر داخل تراشی SVUCL آکو

عکس هلدر داخل تراشی SVUCL آکو

نمایندگی هلدر داخل تراشی SVUCL آکو

واردات هلدر داخل تراشی SVUCL آکو

خرید هلدر داخل تراشی SVUCR آکو

فروش هلدر داخل تراشی SVUCR آکو

قیمت هلدر داخل تراشی SVUCR آکو

عکس هلدر داخل تراشی SVUCR آکو

نمایندگی هلدر داخل تراشی SVUCR آکو

واردات هلدر داخل تراشی SVUCR آکو

هلدر داخل تراش AKKO

هلدر داخل تراش راست AKKO

هلدر داخل تراش چپ AKKO

هلدر SVUCR/L AKKO

هلدر SVUCL AKKO

هلدر SVUCR AKKO

هلدر داخل تراشی SVUCR/L AKKO

خرید هلدر داخل تراشی SVUCR/L AKKO

فروش هلدر داخل تراشی SVUCR/L AKKO

قیمت هلدر داخل تراشی SVUCR/L AKKO

عکس هلدر داخل تراشی SVUCR/L AKKO

نمایندگی هلدر داخل تراشی SVUCR/L AKKO

واردات هلدر داخل تراشی SVUCR/L AKKO

خرید هلدر داخل تراشی SVUCL AKKO

فروش هلدر داخل تراشی SVUCL AKKO

قیمت هلدر داخل تراشی SVUCL AKKO

عکس هلدر داخل تراشی SVUCL AKKO

نمایندگی هلدر داخل تراشی SVUCL AKKO

واردات هلدر داخل تراشی SVUCL AKKO

خرید هلدر داخل تراشی SVUCR AKKO

فروش هلدر داخل تراشی SVUCR AKKO

قیمت هلدر داخل تراشی SVUCR AKKO

عکس هلدر داخل تراشی SVUCR AKKO

نمایندگی هلدر داخل تراشی SVUCR AKKO

واردات هلدر داخل تراشی SVUCR AKKO

هلدر داخل تراشی VCMT 11 آکو

هلدر داخل تراشی VCMT 16 آکو

هلدر داخل تراشی S16P SVUCR/L 11 آکو

هلدر داخل تراشی S20R SVUCR/L 11 آکو

هلدر داخل تراشی S25S SVUCR/L 16 آکو

هلدر داخل تراشی S32T SVUCR/L 16 آکو

هلدر داخل تراشی S40U SVUCR/L 16 آکو

هلدر داخل تراشی با زاویه93 درجه آکو

هلدر داخل تراشی VCMT 11 AKKO

هلدر داخل تراشی VCMT 16 AKKO

هلدر داخل تراشی S16P SVUCR/L 11 AKKO

هلدر داخل تراشی S20R SVUCR/L 11 AKKO

هلدر داخل تراشی S25S SVUCR/L 16 AKKO

هلدر داخل تراشی S32T SVUCR/L 16 AKKO

هلدر داخل تراشی S40U SVUCR/L 16 AKKO

هلدر داخل تراشی با زاویه93 درجه AKKO

هلدر داخل تراشی SVUCR/L آکو

 

هلدر داخل تراشی SVUCR/L آکو از سایز 16 تا 40 میلیمتر موجود می باشد .
هلدر داخل تراشی SVUCR/L آکو به شکل چپ و راست موجود می باشد .
هلدر داخل تراشی SVUCR آکو راست و هلدر داخل تراشی SVUCL آکو چپ می باشد .
هلدر داخل تراشی SVUCR/L آکو برای اینسرت تراشکاری فرم V  می باشد .
زاویه هلدر داخل تراشی SVUCR/L آکو 93درجه می باشد .
هلدر داخل تراشی آکو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی هلدر تراشکاری آکو با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید . 

نظری ثبت نشده است