ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

هلدر داخل تراشی SVXBR آکو
هلدر داخل تراشی SVXBR آکو
هلدر داخل تراشی SVXBR آکو

هلدر داخل تراشی SVXBR آکو

S-SYSTEM BORING BARS

هلدر داخل تراشی SVXBR آکو | هلدر داخل تراشی SVXBL آکو | هلدر داخل تراشی SVXBR/L آکو | خرید هلدر داخل تراشی SVXBR/L آکو | فروش هلدر داخل تراشی SVXBR/L آکو | قیمت هلدر داخل تراشی SVXBR/L آکو | عکس هلدر داخل تراشی SVXBR/L آکو | هلدر داخل تراشی S25S SVXBR/L 16 آکو | هلدر داخل تراشی S40U SVXBR/L 16 آکو

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16 تا 40 میلیمتر

مدل : SVXBR/L

برند کالا : آکو AKKO

هلدر داخل تراشی SVXBR آکو

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی آکو

نمایندگی هلدر آکو

نمایندگی هلدر AKKO

هلدر داخل تراشی

هلدر تراشکاری

هلدر الماس تراشکاری

هلدر پیچی

هلدر پیچ از مرکز

تکنو سایش

هلدر داخل تراش آکو

هلدر داخل تراش راست آکو

هلدر داخل تراش چپ آکو

هلدر SVXBR/L آکو

هلدر SVXBL آکو

هلدر SVXBR آکو

هلدر داخل تراشی SVXBR/L آکو

خرید هلدر داخل تراشی SVXBR/L آکو

فروش هلدر داخل تراشی SVXBR/L آکو

قیمت هلدر داخل تراشی SVXBR/L آکو

عکس هلدر داخل تراشی SVXBR/L آکو

نمایندگی هلدر داخل تراشی SVXBR/L آکو

واردات هلدر داخل تراشی SVXBR/L آکو

خرید هلدر داخل تراشی SVXBL آکو

فروش هلدر داخل تراشی SVXBL آکو

قیمت هلدر داخل تراشی SVXBL آکو

عکس هلدر داخل تراشی SVXBL آکو

نمایندگی هلدر داخل تراشی SVXBL آکو

واردات هلدر داخل تراشی SVXBL آکو

خرید هلدر داخل تراشی SVXBR آکو

فروش هلدر داخل تراشی SVXBR آکو

قیمت هلدر داخل تراشی SVXBR آکو

عکس هلدر داخل تراشی SVXBR آکو

نمایندگی هلدر داخل تراشی SVXBR آکو

واردات هلدر داخل تراشی SVXBR آکو

هلدر داخل تراش AKKO

هلدر داخل تراش راست AKKO

هلدر داخل تراش چپ AKKO

هلدر SVXBR/L AKKO

هلدر SVXBL AKKO

هلدر SVXBR AKKO

هلدر داخل تراشی SVXBR/L AKKO

خرید هلدر داخل تراشی SVXBR/L AKKO

فروش هلدر داخل تراشی SVXBR/L AKKO

قیمت هلدر داخل تراشی SVXBR/L AKKO

عکس هلدر داخل تراشی SVXBR/L AKKO

نمایندگی هلدر داخل تراشی SVXBR/L AKKO

واردات هلدر داخل تراشی SVXBR/L AKKO

خرید هلدر داخل تراشی SVXBL AKKO

فروش هلدر داخل تراشی SVXBL AKKO

قیمت هلدر داخل تراشی SVXBL AKKO

عکس هلدر داخل تراشی SVXBL AKKO

نمایندگی هلدر داخل تراشی SVXBL AKKO

واردات هلدر داخل تراشی SVXBL AKKO

خرید هلدر داخل تراشی SVXBR AKKO

فروش هلدر داخل تراشی SVXBR AKKO

قیمت هلدر داخل تراشی SVXBR AKKO

عکس هلدر داخل تراشی SVXBR AKKO

نمایندگی هلدر داخل تراشی SVXBR AKKO

واردات هلدر داخل تراشی SVXBR AKKO

هلدر داخل تراشی VBMT 1102 آکو

هلدر داخل تراشی VBMT 1103 آکو

هلدر داخل تراشی VBMT 16 آکو

هلدر داخل تراشی S16P SVXBR/L 1102 آکو

هلدر داخل تراشی S20R SVXBR/L 1102 آکو

هلدر داخل تراشی S16P SVXBR/L 11 آکو

هلدر داخل تراشی S20R SVXBR/L 11 آکو

هلدر داخل تراشی S25S SVXBR/L 16 آکو

هلدر داخل تراشی S32T SVXBR/L 16 آکو

هلدر داخل تراشی S40U SVXBR/L 16 آکو

هلدر داخل تراشی با زاویه 93 درجه آکو

هلدر داخل تراشی VBMT 1102 AKKO

هلدر داخل تراشی VBMT 1103 AKKO

هلدر داخل تراشی VBMT 16 AKKO

هلدر داخل تراشی S16P SVXBR/L 1102 AKKO

هلدر داخل تراشی S20R SVXBR/L 1102 AKKO

هلدر داخل تراشی S16P SVXBR/L 11 AKKO

هلدر داخل تراشی S20R SVXBR/L 11 AKKO

هلدر داخل تراشی S25S SVXBR/L 16 AKKO

هلدر داخل تراشی S32T SVXBR/L 16 AKKO

هلدر داخل تراشی S40U SVXBR/L 16 AKKO

هلدر داخل تراشی با زاویه 93 درجه AKKO

هلدر داخل تراشی SVXBR/L آکو

 

هلدر داخل تراشی SVXBR/L آکو از سایز 16 تا 40 میلیمتر موجود می باشد .
هلدر داخل تراشی SVXBR/L آکو به شکل چپ و راست موجود می باشد .
هلدر داخل تراشی SVXBR آکو راست و هلدر داخل تراشی SVXBL آکو چپ می باشد .
هلدر داخل تراشی SVXBR/L آکو برای اینسرت تراشکاری فرم V  می باشد .
زاویه هلدر داخل تراشی SVXBR/L آکو 93درجه می باشد .
هلدر داخل تراشی آکو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی هلدر تراشکاری آکو با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید . 

نظری ثبت نشده است