ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

وی بلوک مگنت اینسایز
وی بلوک مگنت اینسایز
وی بلوک مگنت اینسایز

وی بلوک مگنت اینسایز

MAGNETIC V-BLOCK

وی بلوک مگنت اینسایز | وی بلوک مگنت INSIZE | منشور V اینسایز | V بلوک مگنت اینسایز | خرید وی بلوک مگنت اینسایز | فروش وی بلوک مگنت اینسایز | قیمت وی بلوک مگنت اینسایز | عکس وی بلوک مگنت اینسایز | وی بلوک مگنت 6980-702 اینسایز

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 70*60*73 میلیمتر

مدل : 6980-702

برند کالا : اینسایز _ INSIZE

وی بلوک مگنت اینسایز

نمایندگی اینسایز

لوازم اندازه گیری اینسایز

ابزار اینسایز

ابزار اندازه گیری اینسایز

نمایندگی INSIZE

لوازم اندازه گیری INSIZE

ابزار INSIZE

ابزار اندازه گیری INSIZE

ابزار تاپ

صنعت پرداز نوین

ابزار تراشکاری

وی بلوک اینسایز

وی بلوک مگنت اینسایز

وی بلوک 6980-702 اینسایز

وی بلوک مگنت 70*60*73 میلیمتر اینسایز

وی بلوک INSIZE

وی بلوک مگنت INSIZE

وی بلوک 6980-702 INSIZE

وی بلوک مگنت 70*60*73 میلیمتر INSIZE

خرید وی بلوک اینسایز

خرید وی بلوک مگنت اینسایز

خرید وی بلوک 6980-702 اینسایز

خرید وی بلوک مگنت 70*60*73 میلیمتر اینسایز

خرید وی بلوک INSIZE

خرید وی بلوک مگنت INSIZE

خرید وی بلوک 6980-702 INSIZE

خرید وی بلوک مگنت 70*60*73 میلیمتر INSIZE

فروش وی بلوک اینسایز

فروش وی بلوک مگنت اینسایز

فروش وی بلوک 6980-702 اینسایز

فروش وی بلوک مگنت 70*60*73 میلیمتر اینسایز

فروش وی بلوک INSIZE

فروش وی بلوک مگنت INSIZE

فروش وی بلوک 6980-702 INSIZE

فروش وی بلوک مگنت 70*60*73 میلیمتر INSIZE

قیمت وی بلوک اینسایز

قیمت وی بلوک مگنت اینسایز

قیمت وی بلوک 6980-702 اینسایز

قیمت وی بلوک مگنت 70*60*73 میلیمتر اینسایز

قیمت وی بلوک INSIZE

قیمت وی بلوک مگنت INSIZE

قیمت وی بلوک 6980-702 INSIZE

قیمت وی بلوک مگنت 70*60*73 میلیمتر INSIZE

عکس وی بلوک اینسایز

عکس وی بلوک مگنت اینسایز

عکس وی بلوک 6980-702 اینسایز

عکس وی بلوک مگنت 70*60*73 میلیمتر اینسایز

عکس وی بلوک INSIZE

عکس وی بلوک مگنت INSIZE

عکس وی بلوک 6980-702 INSIZE

عکس وی بلوک مگنت 70*60*73 میلیمتر INSIZE

وی بلوک مگنت اینسایز

 

ابعاد وی بلوک مگنت اینسایز 70*60*73 می باشد .
وی بلوک مگنت اینسایز نگهدارنده شفت های استوانه ای 6-44 میلیمتر می باشد .
قدرت وی بلوک مگنت اینسایز 56 کیلو می باشد .
کد فنی وی بلوک مگنت اینسایز 6980-702 می باشد .

وی بلوک مگنت اینسایز تحت لیسانس اتریش می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی وی بلوک مگنت اینسایز با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است