ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

کولت فشنگی ER16 اروغلو
کولت فشنگی ER16 اروغلو
کولت فشنگی ER16 اروغلو

کولت فشنگی ER16 اروغلو

COLLETS SYSTEM ER DIN 6499 B

کولت فشنگی ER16 اروغلو | خرید کولت فشنگی ER16 اروغلو | فروش کولت فشنگی ER16 اروغلو | قیمت کولت فشنگی ER16 اروغلو | عکس کولت فشنگی ER16 اروغلو | کولت فشنگی ER16 EROGLU | خرید کولت فشنگی ER16 EROGLU | فروش کولت فشنگی ER16 EROGLU | قیمت کولت فشنگی ER16 EROGLU | عکس کولت فشنگی ER16 EROGLU | کولت اروغلو

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 1 تا 10 میلیمتر

مدل : ER16

برند کالا : اروغلو EROGLU

کولت فشنگی ER16 اروغلو

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی اروغلو

نمایندگی اروغلو در ایران

نمایندگی EROGLU

کانون ابزار ایران

ابزار مان

ابزار برشی اطلس

فشنگی اروغلو

کولت فشنگی اروغلو

کولت فشنگی ای ار اروغلو

کولت فشنگی ترک اروغلو

فشنگی کولت DIN 6499 اروغلو

کولت فشنگی فرم B اروغلو

کولت فشنگی ER اروغلو

فشنگی EROGLU

کولت فشنگی EROGLU

کولت فشنگی ای ار EROGLU

کولت فشنگی ترک EROGLU

فشنگی کولت DIN 6499 EROGLU

کولت فشنگی فرم B EROGLU

کولت فشنگی ER EROGLU

کولت فشنگی ER16 قطر 1 اروغلو

کولت فشنگی ER16 قطر 2 اروغلو

کولت فشنگی ER16 قطر 3 اروغلو

کولت فشنگی ER16 قطر 4 اروغلو

کولت فشنگی ER16 قطر 5 اروغلو

کولت فشنگی ER16 قطر 6 اروغلو

کولت فشنگی ER16 قطر 7 اروغلو

کولت فشنگی ER16 قطر 8 اروغلو

کولت فشنگی ER16 قطر 9 اروغلو

کولت فشنگی ER16 قطر 10 اروغلو

کولت فشنگی 426 E-01 اروغلو

کولت فشنگی 426 E-02 اروغلو

کولت فشنگی 426 E-03 اروغلو

کولت فشنگی 426 E-04 اروغلو

کولت فشنگی 426 E-05 اروغلو

کولت فشنگی 426 E-06 اروغلو

کولت فشنگی 426 E-07 اروغلو

کولت فشنگی 426 E-08 اروغلو

کولت فشنگی 426 E-09 اروغلو

کولت فشنگی 426 E-10 اروغلو

کولت فشنگی ER 16 – B اروغلو

کولت فشنگی ER16 قطر 1 EROGLU

کولت فشنگی ER16 قطر 2 EROGLU

کولت فشنگی ER16 قطر 3 EROGLU

کولت فشنگی ER16 قطر 4 EROGLU

کولت فشنگی ER16 قطر 5 EROGLU

کولت فشنگی ER16 قطر 6 EROGLU

کولت فشنگی ER16 قطر 7 EROGLU

کولت فشنگی ER16 قطر 8 EROGLU

کولت فشنگی ER16 قطر 9 EROGLU

کولت فشنگی ER16 قطر 10 EROGLU

کولت فشنگی 426 E-01 EROGLU

کولت فشنگی 426 E-02 EROGLU

کولت فشنگی 426 E-03 EROGLU

کولت فشنگی 426 E-04 EROGLU

کولت فشنگی 426 E-05 EROGLU

کولت فشنگی 426 E-06 EROGLU

کولت فشنگی 426 E-07 EROGLU

کولت فشنگی 426 E-08 EROGLU

کولت فشنگی 426 E-09 EROGLU

کولت فشنگی 426 E-10 EROGLU

کولت فشنگی ER 16 – B EROGLU

کولت فشنگی ER16 اروغلو

 

کولت فشنگی ER16 اروغلو از قطر 1 تا 10 میلیمتر موجود می باشد .
قطر بیرونی کولت فشنگی ER16 اروغلو 17 میلیمتر می باشد .
ارتفاع کولت فشنگی ER16 اروغلو 27.5 میلیمتر می باشد .
کولت فشنگی ER16 اروغلو سریه 426 می باشد .
کولت فشنگی اروغلو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت کولت فشنگی اروغلو با صنعت پردا نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است