ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

کولت فشنگی ER8 اروغلو
کولت فشنگی ER8 اروغلو
کولت فشنگی ER8 اروغلو

کولت فشنگی ER8 اروغلو

COLLETS SYSTEM ER DIN 6499 B

کولت فشنگی ER8 اروغلو | خرید کولت فشنگی ER8 اروغلو | فروش کولت فشنگی ER8 اروغلو | قیمت کولت فشنگی ER8 اروغلو | عکس کولت فشنگی ER8 اروغلو | کولت فشنگی ER8 EROGLU | خرید کولت فشنگی ER8 EROGLU | فروش کولت فشنگی ER8 EROGLU | قیمت کولت فشنگی ER8 EROGLU | عکس کولت فشنگی ER8 EROGLU | کولت فشنگی اروغلو

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 1 تا 5 میلیمتر

مدل : ER8

برند کالا : اروغلو EROGLU

کولت فشنگی ER8 اروغلو

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی اروغلو

نمایندگی اروغلو در ایران

نمایندگی EROGLU

کانون ابزار ایران

ابزار مان

ابزار برشی اطلس

فشنگی اروغلو

کولت فشنگی اروغلو

کولت فشنگی ای ار اروغلو

کولت فشنگی ترک اروغلو

فشنگی کولت DIN 6499 اروغلو

کولت فشنگی فرم B اروغلو

کولت فشنگی ER اروغلو

فشنگی EROGLU

کولت فشنگی EROGLU

کولت فشنگی ای ار EROGLU

کولت فشنگی ترک EROGLU

فشنگی کولت DIN 6499 EROGLU

کولت فشنگی فرم B EROGLU

کولت فشنگی ER EROGLU

کولت فشنگی ER8 قطر 1 اروغلو

کولت فشنگی ER8 قطر 1.5 اروغلو

کولت فشنگی ER8 قطر 2 اروغلو

کولت فشنگی ER8 قطر 2.5 اروغلو

کولت فشنگی ER8 قطر 3 اروغلو

کولت فشنگی ER8 قطر 3.5 اروغلو

کولت فشنگی ER8 قطر 4 اروغلو

کولت فشنگی ER8 قطر 4.5 اروغلو

کولت فشنگی ER8 قطر 5 اروغلو

کولت فشنگی 4004 E-01 اروغلو

کولت فشنگی 4004 E-1.5 اروغلو

کولت فشنگی 4004 E-02 اروغلو

کولت فشنگی 4004 E-02.5 اروغلو

کولت فشنگی 4004 E-03 اروغلو

کولت فشنگی 4004 E-03.5 اروغلو

کولت فشنگی 4004 E-04 اروغلو

کولت فشنگی 4004 E-04.5 اروغلو

کولت فشنگی 4004 E-05 اروغلو

کولت فشنگی ER 8 – B اروغلو

کولت فشنگی ER8 قطر 1 EROGLU

کولت فشنگی ER8 قطر 1.5 EROGLU

کولت فشنگی ER8 قطر 2 EROGLU

کولت فشنگی ER8 قطر 2.5 EROGLU

کولت فشنگی ER8 قطر 3 EROGLU

کولت فشنگی ER8 قطر 3.5 EROGLU

کولت فشنگی ER8 قطر 4 EROGLU

کولت فشنگی ER8 قطر 4.5 EROGLU

کولت فشنگی ER8 قطر 5 EROGLU

کولت فشنگی 4004 E-01 EROGLU

کولت فشنگی 4004 E-1.5 EROGLU

کولت فشنگی 4004 E-02 EROGLU

کولت فشنگی 4004 E-02.5 EROGLU

کولت فشنگی 4004 E-03 EROGLU

کولت فشنگی 4004 E-03.5 EROGLU

کولت فشنگی 4004 E-04 EROGLU

کولت فشنگی 4004 E-04.5 EROGLU

کولت فشنگی 4004 E-05 EROGLU

کولت فشنگی ER 8 – B EROGLU

کولت فشنگی ER8 اروغلو

 

کولت فشنگی ER8 اروغلو از قطر 1 تا 5 میلیمتر موجود می باشد .
قطر بیرونی کولت فشنگی ER8 اروغلو 8.5 میلیمتر می باشد .
ارتفاع کولت فشنگی ER8 اروغلو 13.6 میلیمتر می باشد .
کولت فشنگی ER8 اروغلو سریه 4004 می باشد .
کولت فشنگی اروغلو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت کولت فشنگی اروغلو با صنعت پردا نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است