ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

کولت فشنگی OZ16 اروغلو
کولت فشنگی OZ16 اروغلو
کولت فشنگی OZ16 اروغلو

کولت فشنگی OZ16 اروغلو

COLLETS DIN 6388 B

کولت فشنگی OZ16 اروغلو | خرید کولت فشنگی OZ16 اروغلو | فروش کولت فشنگی OZ16 اروغلو | قیمت کولت فشنگی OZ16 اروغلو | عکس کولت فشنگی OZ16 اروغلو | کولت فشنگی OZ16 EROGLU | خرید کولت فشنگی OZ16 EROGLU | فروش کولت فشنگی OZ16 EROGLU | قیمت کولت فشنگی OZ16 EROGLU | عکس کولت فشنگی OZ16 EROGLU | کولت اروغلو

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 2 تا 16 میلیمتر

مدل : OZ16

برند کالا : اروغلو EROGLU

کولت فشنگی OZ16 اروغلو

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی اروغلو

نمایندگی اروغلو در ایران

نمایندگی EROGLU

کانون ابزار ایران

ابزار مان

ابزار برشی اطلس

فشنگی اروغلو

کولت فشنگی اروغلو

کولت فشنگی ا زد اروغلو

کولت فشنگی ترک اروغلو

فشنگی کولت DIN 6388 اروغلو

کولت فشنگی فرم B اروغلو

کولت فشنگی OZ اروغلو

فشنگی EROGLU

کولت فشنگی EROGLU

کولت فشنگی ا زد EROGLU

کولت فشنگی ترک EROGLU

فشنگی کولت DIN 6388 EROGLU

کولت فشنگی فرم B EROGLU

کولت فشنگی OZ EROGLU

کولت فشنگی OZ16 قطر 2 اروغلو

کولت فشنگی OZ16 قطر 3 اروغلو

کولت فشنگی OZ16 قطر 4 اروغلو

کولت فشنگی OZ16 قطر 5 اروغلو

کولت فشنگی OZ16 قطر 6 اروغلو

کولت فشنگی OZ16 قطر 7 اروغلو

کولت فشنگی OZ16 قطر 8 اروغلو

کولت فشنگی OZ16 قطر 9 اروغلو

کولت فشنگی OZ16 قطر 10 اروغلو

کولت فشنگی OZ16 قطر 11 اروغلو

کولت فشنگی OZ16 قطر 12 اروغلو

کولت فشنگی OZ16 قطر 13 اروغلو

کولت فشنگی OZ16 قطر 14 اروغلو

کولت فشنگی OZ16 قطر 15 اروغلو

کولت فشنگی OZ16 قطر 16 اروغلو

کولت فشنگی 415 E-02 اروغلو

کولت فشنگی 415 E-03 اروغلو

کولت فشنگی 415 E-04 اروغلو

کولت فشنگی 415 E-05 اروغلو

کولت فشنگی 415 E-06 اروغلو

کولت فشنگی 415 E-07 اروغلو

کولت فشنگی 415 E-08 اروغلو

کولت فشنگی 415 E-09 اروغلو

کولت فشنگی 415 E-10 اروغلو

کولت فشنگی 415 E-11 اروغلو

کولت فشنگی 415 E-12 اروغلو

کولت فشنگی 415 E-13 اروغلو

کولت فشنگی 415 E-14 اروغلو

کولت فشنگی 415 E-15 اروغلو

کولت فشنگی 415 E-16 اروغلو

کولت فشنگی OZ16 قطر 2 EROGLU

کولت فشنگی OZ16 قطر 3 EROGLU

کولت فشنگی OZ16 قطر 4 EROGLU

کولت فشنگی OZ16 قطر 5 EROGLU

کولت فشنگی OZ16 قطر 6 EROGLU

کولت فشنگی OZ16 قطر 7 EROGLU

کولت فشنگی OZ16 قطر 8 EROGLU

کولت فشنگی OZ16 قطر 9 EROGLU

کولت فشنگی OZ16 قطر 10 EROGLU

کولت فشنگی OZ16 قطر 11 EROGLU

کولت فشنگی OZ16 قطر 12 EROGLU

کولت فشنگی OZ16 قطر 13 EROGLU

کولت فشنگی OZ16 قطر 14 EROGLU

کولت فشنگی OZ16 قطر 15 EROGLU

کولت فشنگی OZ16 قطر 16 EROGLU

کولت فشنگی 415 E-02 EROGLU

کولت فشنگی 415 E-03 EROGLU

کولت فشنگی 415 E-04 EROGLU

کولت فشنگی 415 E-05 EROGLU

کولت فشنگی 415 E-06 EROGLU

کولت فشنگی 415 E-07 EROGLU

کولت فشنگی 415 E-08 EROGLU

کولت فشنگی 415 E-09 EROGLU

کولت فشنگی 415 E-10 EROGLU

کولت فشنگی 415 E-11 EROGLU

کولت فشنگی 415 E-12 EROGLU

کولت فشنگی 415 E-13 EROGLU

کولت فشنگی 415 E-14 EROGLU

کولت فشنگی 415 E-15 EROGLU

کولت فشنگی 415 E-16 EROGLU

کولت فشنگی OZ16 اروغلو

 

کولت فشنگی OZ16 اروغلو از قطر 2 تا 16 میلیمتر موجود می باشد .
قطر بیرونی کولت فشنگی OZ16 اروغلو 25.5 میلیمتر می باشد .
ارتفاع کولت فشنگی OZ16 اروغلو 40 میلیمتر می باشد .
کولت فشنگی OZ16 اروغلو سریه 415 می باشد .
کولت فشنگی اروغلو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت کولت فشنگی اروغلو با صنعت پردا نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است