ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

کولت ولدون BT50 اروغلو
کولت ولدون BT50 اروغلو
کولت ولدون BT50 اروغلو

کولت ولدون BT50 اروغلو

END MILL HOLDER DIN 6359 FOR WELDON TYPE END MILLS DIN 1835-B

کولت ولدون BT50 اروغلو | کولت ولدون BT50 EROGLU | کولت ولدون BT50 قطر 10 اروغلو | کولت ولدون BT50 قطر 12 اروغلو | کولت ولدون BT50 قطر 14 اروغلو | کولت ولدون BT50 قطر 16 اروغلو | کولت ولدون BT50 قطر 18 اروغلو | کولت ولدون BT50 قطر 20 اروغلو | کولت ولدون BT50 قطر 25 اروغلو | کولت EROGLU

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 6 تا 40 میلیمتر

مدل : BT50

برند کالا : اروغلو EROGLU

کولت ولدون BT50 اروغلو

اروغلو

کولت اروغلو

نمایندگی اروغلو

ابزار گیر اروغلو

کولت BT اروغلو

ابزار برشی اطلس

کانون ابزار ایران

EROGLU

کولت EROGLU

نمایندگی EROGLU

ابزار گیر EROGLU

کولت BT EROGLU

صنعت پرداز نوین

ابزار تراشکاری

کولت ولدون 505.04.06.63 اروغلو

کولت ولدون 505.04.06.100 اروغلو

کولت ولدون 505.04.06.130 اروغلو

کولت ولدون 505.04.06.160 اروغلو

کولت ولدون 505.04.08.63 اروغلو

کولت ولدون 505.04.08.100 اروغلو

کولت ولدون 505.04.08.130 اروغلو

کولت ولدون 505.04.08.160 اروغلو

کولت ولدون 505.04.10.63 اروغلو

کولت ولدون 505.04.10.100 اروغلو

کولت ولدون 505.04.10.130 اروغلو

کولت ولدون 505.04.10.160 اروغلو

کولت ولدون 505.04.12.80 اروغلو

کولت ولدون 505.04.12.100 اروغلو

کولت ولدون 505.04.12.130 اروغلو

کولت ولدون 505.04.12.160 اروغلو

کولت ولدون 505.04.14.80 اروغلو

کولت ولدون 505.04.14.100 اروغلو

کولت ولدون 505.04.14.130 اروغلو

کولت ولدون 505.04.14.160 اروغلو

کولت ولدون 505.04.16.80 اروغلو

کولت ولدون 505.04.16.100 اروغلو

کولت ولدون 505.04.16.130 اروغلو

کولت ولدون 505.04.16.160 اروغلو

کولت ولدون 505.04.18.80 اروغلو

کولت ولدون 505.04.18.100 اروغلو

کولت ولدون 505.04.18.130 اروغلو

کولت ولدون 505.04.18.160 اروغلو

کولت ولدون 505.04.20.80 اروغلو

کولت ولدون 505.04.20.100 اروغلو

کولت ولدون 505.04.20.130 اروغلو

کولت ولدون 505.04.20.160 اروغلو

کولت ولدون 505.04.25.100 اروغلو

کولت ولدون 505.04.25.120 اروغلو

کولت ولدون 505.04.25.130 اروغلو

کولت ولدون 505.04.25.160 اروغلو

کولت ولدون 505.04.32.105 اروغلو

کولت ولدون 505.04.32.130 اروغلو

کولت ولدون 505.04.32.160 اروغلو

کولت ولدون 505.04.40.110 اروغلو

کولت ولدون 505.04.40.130 اروغلو

کولت ولدون 505.04.40.160 اروغلو

کولت ولدون 505.04.06.63 EROGLU

کولت ولدون 505.04.06.100 EROGLU

کولت ولدون 505.04.06.130 EROGLU

کولت ولدون 505.04.06.160 EROGLU

کولت ولدون 505.04.08.63 EROGLU

کولت ولدون 505.04.08.100 EROGLU

کولت ولدون 505.04.08.130 EROGLU

کولت ولدون 505.04.08.160 EROGLU

کولت ولدون 505.04.10.63 EROGLU

کولت ولدون 505.04.10.100 EROGLU

کولت ولدون 505.04.10.130 EROGLU

کولت ولدون 505.04.10.160 EROGLU

کولت ولدون 505.04.12.80 EROGLU

کولت ولدون 505.04.12.100 EROGLU

کولت ولدون 505.04.12.130 EROGLU

کولت ولدون 505.04.12.160 EROGLU

کولت ولدون 505.04.14.80 EROGLU

کولت ولدون 505.04.14.100 EROGLU

کولت ولدون 505.04.14.130 EROGLU

کولت ولدون 505.04.14.160 EROGLU

کولت ولدون 505.04.16.80 EROGLU

کولت ولدون 505.04.16.100 EROGLU

کولت ولدون 505.04.16.130 EROGLU

کولت ولدون 505.04.16.160 EROGLU

کولت ولدون 505.04.18.80 EROGLU

کولت ولدون 505.04.18.100 EROGLU

کولت ولدون 505.04.18.130 EROGLU

کولت ولدون 505.04.18.160 EROGLU

کولت ولدون 505.04.20.80 EROGLU

کولت ولدون 505.04.20.100 EROGLU

کولت ولدون 505.04.20.130 EROGLU

کولت ولدون 505.04.20.160 EROGLU

کولت ولدون 505.04.25.100 EROGLU

کولت ولدون 505.04.25.120 EROGLU

کولت ولدون 505.04.25.130 EROGLU

کولت ولدون 505.04.25.160 EROGLU

کولت ولدون 505.04.32.105 EROGLU

کولت ولدون 505.04.32.130 EROGLU

کولت ولدون 505.04.32.160 EROGLU

کولت ولدون 505.04.40.110 EROGLU

کولت ولدون 505.04.40.130 EROGLU

کولت ولدون 505.04.40.160 EROGLU

کولت ولدون BT50 اروغلو

 

کولت ولدون BT50 اروغلو از قطر 6 تا 40 میلیمتر موجود می باشد .
کولت ولدون BT50 اروغلو در کار گیر های 63 تا 160 میلیمتر بسته به سایز انتخابی موجود می باشد .
کولت اروغلو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت کولت اروغلو با صنعت پردا نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است