ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

کولت ولدون SK40 اروغلو
کولت ولدون SK40 اروغلو
کولت ولدون SK40 اروغلو
کولت ولدون SK40 اروغلو

کولت ولدون SK40 اروغلو

END MILL HOLDER DIN 6359 FOR WELDON TYPE END MILLS DIN 1835-B

کولت ولدون SK40 اروغلو | خرید کولت ولدون SK40 اروغلو | فروش کولت ولدون SK40 اروغلو | قیمت کولت ولدون SK40 اروغلو | عکس کولت ولدون SK40 اروغلو | کولت ولدون SK40 EROGLU | کولت ولدون اروغلو | کولت ولدون EROGLU | کولت ولدون

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 6 تا 40 میلیمتر

مدل : SK40

برند کالا : اروغلو EROGLU

کولت ولدون SK40 اروغلو

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی اروغلو

نمایندگی اروغلو در ایران

نمایندگی EROGLU

کانون ابزار ایران

ابزار مان

ابزار برشی اطلس

کولت ولدون

کولت ولدون اروغلو

کولت ولدون EROGLU

کولت ولدون SK40 اروغلو

کولت ولدون SK40 EROGLU

کولت ولدون SK40 با کارگیر 35 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 با کارگیر 50 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 با کارگیر 63 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 با کارگیر 65 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 با کارگیر 70 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 با کارگیر 100 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 با کارگیر 120 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 با کارگیر 130 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 با کارگیر 160 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 قطر 6 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 قطر 8 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 قطر 10 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 قطر 12 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 قطر 14 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 قطر 16 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 قطر 18 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 قطر 20 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 قطر 25 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 قطر 32 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK40 قطر 40 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون 402.04.06.50 اروغلو

کولت ولدون 402.04.06.100 اروغلو

کولت ولدون 402.04.06.130 اروغلو

کولت ولدون 402.04.06.160 اروغلو

کولت ولدون 402.04.08.50 اروغلو

کولت ولدون 402.04.08.100 اروغلو

کولت ولدون 402.04.08.130 اروغلو

کولت ولدون 402.04.08.160 اروغلو

کولت ولدون 402.04.10.50 اروغلو

کولت ولدون 402.04.10.100 اروغلو

کولت ولدون 402.04.10.130 اروغلو

کولت ولدون 402.04.10.160 اروغلو

کولت ولدون 402.04.12.50 اروغلو

کولت ولدون 402.04.12.100 اروغلو

کولت ولدون 402.04.12.130 اروغلو

کولت ولدون 402.04.12.160 اروغلو

کولت ولدون 402.04.14.500 اروغلو

کولت ولدون 402.04.14.100 اروغلو

کولت ولدون 402.04.14.130 اروغلو

کولت ولدون 402.04.14.160 اروغلو

کولت ولدون 402.04.16.35 اروغلو

کولت ولدون 402.04.16.63 اروغلو

کولت ولدون 402.04.16.100 اروغلو

کولت ولدون 402.04.16.130 اروغلو

کولت ولدون 402.04.16.160 اروغلو

کولت ولدون 402.04.18.63 اروغلو

کولت ولدون 402.04.18.100 اروغلو

کولت ولدون 402.04.18.130 اروغلو

کولت ولدون 402.04.18.160 اروغلو

کولت ولدون 402.04.20.35 اروغلو

کولت ولدون 402.04.20.63 اروغلو

کولت ولدون 402.04.20.100 اروغلو

کولت ولدون 402.04.20.130 اروغلو

کولت ولدون 402.04.20.160 اروغلو

کولت ولدون 402.04.25.35 اروغلو

کولت ولدون 402.04.25.100 اروغلو

کولت ولدون 402.04.25.130 اروغلو

کولت ولدون 402.04.25.160 اروغلو

کولت ولدون 402.04.32.65 اروغلو

کولت ولدون 402.04.32.100 اروغلو

کولت ولدون 402.04.32.130 اروغلو

کولت ولدون 402.04.32.160 اروغلو

کولت ولدون 402.04.40.120 اروغلو

کولت ولدون SK40 با کارگیر 35 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 با کارگیر 50 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 با کارگیر 63 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 با کارگیر 65 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 با کارگیر 70 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 با کارگیر 100 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 با کارگیر 120 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 با کارگیر 130 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 با کارگیر 160 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 قطر 6 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 قطر 8 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 قطر 10 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 قطر 12 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 قطر 14 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 قطر 16 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 قطر 18 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 قطر 20 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 قطر 25 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 قطر 32 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK40 قطر 40 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون 402.04.06.50 EROGLU

کولت ولدون 402.04.06.100 EROGLU

کولت ولدون 402.04.06.130 EROGLU

کولت ولدون 402.04.06.160 EROGLU

کولت ولدون 402.04.08.50 EROGLU

کولت ولدون 402.04.08.100 EROGLU

کولت ولدون 402.04.08.130 EROGLU

کولت ولدون 402.04.08.160 EROGLU

کولت ولدون 402.04.10.50 EROGLU

کولت ولدون 402.04.10.100 EROGLU

کولت ولدون 402.04.10.130 EROGLU

کولت ولدون 402.04.10.160 EROGLU

کولت ولدون 402.04.12.50 EROGLU

کولت ولدون 402.04.12.100 EROGLU

کولت ولدون 402.04.12.130 EROGLU

کولت ولدون 402.04.12.160 EROGLU

کولت ولدون 402.04.14.500 EROGLU

کولت ولدون 402.04.14.100 EROGLU

کولت ولدون 402.04.14.130 EROGLU

کولت ولدون 402.04.14.160 EROGLU

کولت ولدون 402.04.16.35 EROGLU

کولت ولدون 402.04.16.63 EROGLU

کولت ولدون 402.04.16.100 EROGLU

کولت ولدون 402.04.16.130 EROGLU

کولت ولدون 402.04.16.160 EROGLU

کولت ولدون 402.04.18.63 EROGLU

کولت ولدون 402.04.18.100 EROGLU

کولت ولدون 402.04.18.130 EROGLU

کولت ولدون 402.04.18.160 EROGLU

کولت ولدون 402.04.20.35 EROGLU

کولت ولدون 402.04.20.63 EROGLU

کولت ولدون 402.04.20.100 EROGLU

کولت ولدون 402.04.20.130 EROGLU

کولت ولدون 402.04.20.160 EROGLU

کولت ولدون 402.04.25.35 EROGLU

کولت ولدون 402.04.25.100 EROGLU

کولت ولدون 402.04.25.130 EROGLU

کولت ولدون 402.04.25.160 EROGLU

کولت ولدون 402.04.32.65 EROGLU

کولت ولدون 402.04.32.100 EROGLU

کولت ولدون 402.04.32.130 EROGLU

کولت ولدون 402.04.32.160 EROGLU

کولت ولدون 402.04.40.120 EROGLU

کولت ولدون SK40 اروغلو

 

کولت ولدون SK40 اروغلو از قطر 6 تا 40 میلیمتر موجود می باشد .
کولت ولدون SK40 اروغلو در کار گیر های 35 تا 160 میلیمتر موجود می باشد .
کولت ولدون SK40 اروغلو DIN69871 می باشد .
کولت اروغلو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت کولت اروغلو با صنعت پردا نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است