ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

کولت ولدون SK50 اروغلو
کولت ولدون SK50 اروغلو
کولت ولدون SK50 اروغلو
کولت ولدون SK50 اروغلو

کولت ولدون SK50 اروغلو

END MILL HOLDER DIN 6359 FOR WELDON TYPE END MILLS DIN 1835-B

کولت ولدون SK50 اروغلو | خرید کولت ولدون SK50 اروغلو | فروش کولت ولدون SK50 اروغلو | قیمت کولت ولدون SK50 اروغلو | عکس کولت ولدون SK50 اروغلو | کولت ولدون SK50 EROGLU | کولت ولدون اروغلو | کولت ولدون EROGLU | کولت اروغلو | کولت EROGLU

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 06 تا 40 میلیمتر

مدل : SK50

برند کالا : اروغلو EROGLU

کولت ولدون SK50 اروغلو

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی اروغلو

نمایندگی اروغلو در ایران

نمایندگی EROGLU

کانون ابزار ایران

ابزار مان

ابزار برشی اطلس

کولت ولدون

کولت ولدون اروغلو

کولت ولدون EROGLU

کولت ولدون SK50 اروغلو

کولت ولدون SK50 EROGLU

کولت ولدون SK50 با کارگیر 63 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK50 با کارگیر 80 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK50 با کارگیر 100 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK50 با کارگیر 120 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK50 با کارگیر 130 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK50 با کارگیر 160 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK50 قطر 6 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK50 قطر 8 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK50 قطر 10 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK50 قطر 12 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK50 قطر 14 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK50 قطر 16 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK50 قطر 18 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK50 قطر 20 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK50 قطر 25 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK50 قطر 32 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون SK50 قطر 40 میلیمتر اروغلو

کولت ولدون 502.04.06.63 اروغلو

کولت ولدون 502.04.06.100 اروغلو

کولت ولدون 502.04.06.130 اروغلو

کولت ولدون 502.04.06.160 اروغلو

کولت ولدون 502.04.08.63 اروغلو

کولت ولدون 502.04.08.100 اروغلو

کولت ولدون 502.04.08.130 اروغلو

کولت ولدون 502.04.08.160 اروغلو

کولت ولدون 502.04.10.63 اروغلو

کولت ولدون 502.04.10.100 اروغلو

کولت ولدون 502.04.10.130 اروغلو

کولت ولدون 502.04.10.160 اروغلو

کولت ولدون 502.04.12.63 اروغلو

کولت ولدون 502.04.12.100 اروغلو

کولت ولدون 502.04.12.130 اروغلو

کولت ولدون 502.04.12.160 اروغلو

کولت ولدون 502.04.14.63 اروغلو

کولت ولدون 502.04.14.100 اروغلو

کولت ولدون 502.04.14.130 اروغلو

کولت ولدون 502.04.14.160 اروغلو

کولت ولدون 502.04.16.63 اروغلو

کولت ولدون 502.04.16.100 اروغلو

کولت ولدون 502.04.16.130 اروغلو

کولت ولدون 502.04.16.160 اروغلو

کولت ولدون 502.04.18.63 اروغلو

کولت ولدون 502.04.18.100 اروغلو

کولت ولدون 502.04.18.130 اروغلو

کولت ولدون 502.04.18.160 اروغلو

کولت ولدون 502.04.20.63 اروغلو

کولت ولدون 502.04.20.100 اروغلو

کولت ولدون 502.04.20.130 اروغلو

کولت ولدون 502.04.20.160 اروغلو

کولت ولدون 502.04.25.80 اروغلو

کولت ولدون 502.04.25.100 اروغلو

کولت ولدون 502.04.25.120 اروغلو

کولت ولدون 502.04.25.130 اروغلو

کولت ولدون 502.04.25.160 اروغلو

کولت ولدون 502.04.32.100 اروغلو

کولت ولدون 502.04.32.130 اروغلو

کولت ولدون 502.04.32.160 اروغلو

کولت ولدون 502.04.40.100 اروغلو

کولت ولدون 502.04.40.130 اروغلو

کولت ولدون 502.04.40.160 اروغلو

کولت ولدون SK50 با کارگیر 63 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK50 با کارگیر 80 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK50 با کارگیر 100 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK50 با کارگیر 120 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK50 با کارگیر 130 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK50 با کارگیر 160 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK50 قطر 6 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK50 قطر 8 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK50 قطر 10 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK50 قطر 12 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK50 قطر 14 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK50 قطر 16 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK50 قطر 18 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK50 قطر 20 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK50 قطر 25 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK50 قطر 32 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون SK50 قطر 40 میلیمتر EROGLU

کولت ولدون 502.04.06.63 EROGLU

کولت ولدون 502.04.06.100 EROGLU

کولت ولدون 502.04.06.130 EROGLU

کولت ولدون 502.04.06.160 EROGLU

کولت ولدون 502.04.08.63 EROGLU

کولت ولدون 502.04.08.100 EROGLU

کولت ولدون 502.04.08.130 EROGLU

کولت ولدون 502.04.08.160 EROGLU

کولت ولدون 502.04.10.63 EROGLU

کولت ولدون 502.04.10.100 EROGLU

کولت ولدون 502.04.10.130 EROGLU

کولت ولدون 502.04.10.160 EROGLU

کولت ولدون 502.04.12.63 EROGLU

کولت ولدون 502.04.12.100 EROGLU

کولت ولدون 502.04.12.130 EROGLU

کولت ولدون 502.04.12.160 EROGLU

کولت ولدون 502.04.14.63 EROGLU

کولت ولدون 502.04.14.100 EROGLU

کولت ولدون 502.04.14.130 EROGLU

کولت ولدون 502.04.14.160 EROGLU

کولت ولدون 502.04.16.63 EROGLU

کولت ولدون 502.04.16.100 EROGLU

کولت ولدون 502.04.16.130 EROGLU

کولت ولدون 502.04.16.160 EROGLU

کولت ولدون 502.04.18.63 EROGLU

کولت ولدون 502.04.18.100 EROGLU

کولت ولدون 502.04.18.130 EROGLU

کولت ولدون 502.04.18.160 EROGLU

کولت ولدون 502.04.20.63 EROGLU

کولت ولدون 502.04.20.100 EROGLU

کولت ولدون 502.04.20.130 EROGLU

کولت ولدون 502.04.20.160 EROGLU

کولت ولدون 502.04.25.80 EROGLU

کولت ولدون 502.04.25.100 EROGLU

کولت ولدون 502.04.25.120 EROGLU

کولت ولدون 502.04.25.130 EROGLU

کولت ولدون 502.04.25.160 EROGLU

کولت ولدون 502.04.32.100 EROGLU

کولت ولدون 502.04.32.130 EROGLU

کولت ولدون 502.04.32.160 EROGLU

کولت ولدون 502.04.40.100 EROGLU

کولت ولدون 502.04.40.130 EROGLU

کولت ولدون 502.04.40.160 EROGLU

کولت ولدون SK50 اروغلو

 

کولت ولدون SK50 اروغلو از قطر 6 تا 40 میلیمتر موجود می باشد .
کولت ولدون SK50 اروغلو در کار گیر های 63 تا 160 میلیمتر موجود می باشد .
کولت ولدون SK50 اروغلو DIN69871 می باشد .
کولت اروغلو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت کولت اروغلو با صنعت پردا نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است