ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

کولت کفتراش گیر BT40 اروغلو
کولت کفتراش گیر BT40 اروغلو
کولت کفتراش گیر BT40 اروغلو

کولت کفتراش گیر BT40 اروغلو

Combi Shell Mill Holder Din 6358

کولت کفتراش گیر BT40 اروغلو | کولت کفتراش گیر BT40 EROGLU | کولت کفتراش گیر BT40 شفت 16 اروغلو | کولت کفتراش گیر BT40 شفت 22 اروغلو | کولت کفتراش گیر BT40 شفت 27 اروغلو | کولت کفتراش گیر BT40 شفت 32 اروغلو | کولت کفتراش گیر BT40 شفت 40 اروغلو | کولت کفتراش گیر EROGLU | کولت کفتراش گیر اروغلو

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 1 تا 40 میلیمتر

مدل : BT40

برند کالا : اروغلو EROGLU

کولت کفتراش گیر BT40 اروغلو

اروغلو

کولت اروغلو

نمایندگی اروغلو

ابزار گیر اروغلو

کولت BT اروغلو

ابزار برشی اطلس

کانون ابزار ایران

EROGLU

کولت EROGLU

نمایندگی EROGLU

ابزار گیر EROGLU

کولت BT EROGLU

صنعت پرداز نوین

ابزار تراشکاری

کولت کفتراش گیر 405.10.16.55 اروغلو

کولت کفتراش گیر 405.10.16.100 اروغلو

کولت کفتراش گیر 405.10.16.130 اروغلو

کولت کفتراش گیر 405.10.16.160 اروغلو

کولت کفتراش گیر 405.10.22.55 اروغلو

کولت کفتراش گیر 405.10.22.100 اروغلو

کولت کفتراش گیر 405.10.22.130 اروغلو

کولت کفتراش گیر 405.10.22.160 اروغلو

کولت کفتراش گیر 405.10.27.55 اروغلو

کولت کفتراش گیر 405.10.27.100 اروغلو

کولت کفتراش گیر 405.10.27.130 اروغلو

کولت کفتراش گیر 405.10.27.160 اروغلو

کولت کفتراش گیر 405.10.32.60 اروغلو

کولت کفتراش گیر 405.10.32.100 اروغلو

کولت کفتراش گیر 405.10.32.130 اروغلو

کولت کفتراش گیر 405.10.32.160 اروغلو

کولت کفتراش گیر 405.10.40.60 اروغلو

کولت کفتراش گیر شفت 16 اروغلو

کولت کفتراش گیر شفت 22 اروغلو

کولت کفتراش گیر شفت 27 اروغلو

کولت کفتراش گیر شفت 32 اروغلو

کولت کفتراش گیر شفت 40 اروغلو

کولت کفتراش گیر 405.10.16.55 EROGLU

کولت کفتراش گیر 405.10.16.100 EROGLU

کولت کفتراش گیر 405.10.16.130 EROGLU

کولت کفتراش گیر 405.10.16.160 EROGLU

کولت کفتراش گیر 405.10.22.55 EROGLU

کولت کفتراش گیر 405.10.22.100 EROGLU

کولت کفتراش گیر 405.10.22.130 EROGLU

کولت کفتراش گیر 405.10.22.160 EROGLU

کولت کفتراش گیر 405.10.27.55 EROGLU

کولت کفتراش گیر 405.10.27.100 EROGLU

کولت کفتراش گیر 405.10.27.130 EROGLU

کولت کفتراش گیر 405.10.27.160 EROGLU

کولت کفتراش گیر 405.10.32.60 EROGLU

کولت کفتراش گیر 405.10.32.100 EROGLU

کولت کفتراش گیر 405.10.32.130 EROGLU

کولت کفتراش گیر 405.10.32.160 EROGLU

کولت کفتراش گیر 405.10.40.60 EROGLU

کولت کفتراش گیر شفت 16 EROGLU

کولت کفتراش گیر شفت 22 EROGLU

کولت کفتراش گیر شفت 27 EROGLU

کولت کفتراش گیر شفت 32 EROGLU

کولت کفتراش گیر شفت 40 EROGLU

کولت کفتراش گیر BT40 اروغلو

 

کولت کفتراش گیر BT40 اروغلو در شفت های  16 تا 40 میلیمتر موجود می باشد .
کولت کفتراش گیر BT40 اروغلو در کار گیر های 55 تا 160 میلیمتر موجود می باشد .
کولت اروغلو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت کولت اروغلو با صنعت پردا نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است