ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

کولت کفتراش گیر SK40 اروغلو
کولت کفتراش گیر SK40 اروغلو
کولت کفتراش گیر SK40 اروغلو

کولت کفتراش گیر SK40 اروغلو

COMBI SHELL MILL HOLDER DIN 6358

کولت کفتراش گیر SK40 اروغلو | خرید کولت کفتراش گیر SK40 اروغلو | فروش کولت کفتراش گیر SK40 اروغلو | قیمت کولت کفتراش گیر SK40 اروغلو | عکس کولت کفتراش گیر SK40 اروغلو | کولت کفتراش گیر SK40 EROGLU | کولت کفتراش گیر اروغلو | کولت کفتراش گیر EROGLU | کولت اروغلو | کولت EROGLU

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16 تا 40 میلیمتر

مدل : SK40

برند کالا : اروغلو EROGLU

کولت کفتراش گیر SK40 اروغلو

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی اروغلو

نمایندگی اروغلو در ایران

نمایندگی EROGLU

کانون ابزار ایران

ابزار مان

ابزار برشی اطلس

کولت کفتراش گیر

کولت کفتراش گیر اروغلو

کولت کفتراش گیر EROGLU

کولت کفتراش گیر SK40 اروغلو

کولت کفتراش گیر SK40 EROGLU

کولت کفتراش گیر SK40 با کار گیر 55 میلیمتر اروغلو

کولت کفتراش گیر SK40 با کار گیر 60 میلیمتر اروغلو

کولت کفتراش گیر SK40 با کار گیر 100 میلیمتر اروغلو

کولت کفتراش گیر SK40 با کار گیر 130 میلیمتر اروغلو

کولت کفتراش گیر SK40 با کار گیر 160 میلیمتر اروغلو

کولت کفتراش گیر SK40 برای شفت 16 میلیمتر اروغلو

کولت کفتراش گیر SK40 برای شفت 22 میلیمتر اروغلو

کولت کفتراش گیر SK40 برای شفت 27 میلیمتر اروغلو

کولت کفتراش گیر SK40 برای شفت 32 میلیمتر اروغلو

کولت کفتراش گیر SK40 برای شفت 40 میلیمتر اروغلو

کولت کفتراش گیر 402.10.16.55 اروغلو

کولت کفتراش گیر 402.10.16.100 اروغلو

کولت کفتراش گیر 402.10.16.130 اروغلو

کولت کفتراش گیر 402.10.16.160 اروغلو

کولت کفتراش گیر 402.10.22.55 اروغلو

کولت کفتراش گیر 402.10.22.100 اروغلو

کولت کفتراش گیر 402.10.22.130 اروغلو

کولت کفتراش گیر 402.10.22.160 اروغلو

کولت کفتراش گیر 402.10.27.55 اروغلو

کولت کفتراش گیر 402.10.27.100 اروغلو

کولت کفتراش گیر 402.10.27.130 اروغلو

کولت کفتراش گیر 402.10.27.160 اروغلو

کولت کفتراش گیر 402.10.32.60 اروغلو

کولت کفتراش گیر 402.10.32.100 اروغلو

کولت کفتراش گیر 402.10.32.130 اروغلو

کولت کفتراش گیر 402.10.32.160 اروغلو

کولت کفتراش گیر 402.10.40.60 اروغلو

کولت کفتراش گیر SK40 با کار گیر 55 میلیمتر EROGLU

کولت کفتراش گیر SK40 با کار گیر 60 میلیمتر EROGLU

کولت کفتراش گیر SK40 با کار گیر 100 میلیمتر EROGLU

کولت کفتراش گیر SK40 با کار گیر 130 میلیمتر EROGLU

کولت کفتراش گیر SK40 با کار گیر 160 میلیمتر EROGLU

کولت کفتراش گیر SK40 برای شفت 16 میلیمتر EROGLU

کولت کفتراش گیر SK40 برای شفت 22 میلیمتر EROGLU

کولت کفتراش گیر SK40 برای شفت 27 میلیمتر EROGLU

کولت کفتراش گیر SK40 برای شفت 32 میلیمتر EROGLU

کولت کفتراش گیر SK40 برای شفت 40 میلیمتر EROGLU

کولت کفتراش گیر 402.10.16.55 EROGLU

کولت کفتراش گیر 402.10.16.100 EROGLU

کولت کفتراش گیر 402.10.16.130 EROGLU

کولت کفتراش گیر 402.10.16.160 EROGLU

کولت کفتراش گیر 402.10.22.55 EROGLU

کولت کفتراش گیر 402.10.22.100 EROGLU

کولت کفتراش گیر 402.10.22.130 EROGLU

کولت کفتراش گیر 402.10.22.160 EROGLU

کولت کفتراش گیر 402.10.27.55 EROGLU

کولت کفتراش گیر 402.10.27.100 EROGLU

کولت کفتراش گیر 402.10.27.130 EROGLU

کولت کفتراش گیر 402.10.27.160 EROGLU

کولت کفتراش گیر 402.10.32.60 EROGLU

کولت کفتراش گیر 402.10.32.100 EROGLU

کولت کفتراش گیر 402.10.32.130 EROGLU

کولت کفتراش گیر 402.10.32.160 EROGLU

کولت کفتراش گیر 402.10.40.60 EROGLU

کولت کفتراش گیر SK40 اروغلو

 

کولت کفتراش گیر SK40 اروغلو در شفت های  16 تا 40 میلیمتر موجود می باشد .
کولت کفتراش گیر SK40 اروغلو در کار گیر های 55 تا 160 میلیمتر موجود می باشد .
کولت کفتراش گیر SK40 اروغلو DIN69871 می باشد .
کولت اروغلو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت کولت اروغلو با صنعت پردا نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است