ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

کولیس پایه دار دیجیتال سریه 1150 اینسایز
کولیس پایه دار دیجیتال سریه 1150 اینسایز
کولیس پایه دار دیجیتال سریه 1150 اینسایز

کولیس پایه دار دیجیتال سریه 1150 اینسایز

DIGITAL HEIGHT GAGES ECONOMIC MODEL

کولیس پایه دار دیجیتال سریه 1150 اینسایز | کولیس ارتفاع سنج دجیتال سریه 1150 اینسایز | کولیس پایه دار دیجیتال اینسایز | کولیس دیجیتال پایه دار 30 سانت اینسایز | کولیس دیجیتال پایه دار 50 سانت اینسایز | کولیس دیجیتال پایه دار 60 سانت اینسایز | کولیس دیجیتال پایه دار 1 متر اینسایز | کولیس پایه دار

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 30 سانت تا 2 متر

مدل : 1150-500

گارانتی : ندارد

برند کالا : اینسایز _ INSIZE

کولیس پایه دار

کولیس پایه دار دیجیتال

کولیس پایه دار دیجیتال اینسایز

کولیس پایه دار دیجیتال سریه 1150 اینسایز

کولیس پایه دار دیجیتال 1150-300 اینسایز

کولیس پایه دار دیجیتال 1150-500 اینسایز

کولیس پایه دار دیجیتال 1150-600 اینسایز

کولیس پایه دار دیجیتال 1150-1000 اینسایز

کولیس پایه دار دیجیتال 1150-1500 اینسایز

کولیس پایه دار دیجیتال 1150-2000 اینسایز

کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت اینسایز

کولیس پایه دار دیجیتال 50 سانت اینسایز

کولیس پایه دار دیجیتال 60 سانت اینسایز

کولیس پایه دار دیجیتال 1 متر اینسایز

کولیس پایه دار دیجیتال یک و نیم متر اینسایز

کولیس پایه دار دیجیتال دو متر اینسایز

خرید کولیس پایه دار دیجیتال اینسایز

فروش کولیس پایه دار دیجیتال اینسایز

عکس کولیس پایه دار دیجیتال اینسایز

نمایندگی کولیس پایه دار دیجیتال ایسایز

کولیس ارتفاع سنج

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال اینسایز

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال سریه 1150 اینسایز

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1150-300 اینسایز

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1150-500 اینسایز

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1150-600 اینسایز

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1150-1000 اینسایز

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1150-1500 اینسایز

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1150-2000 اینسایز

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 30 سانت اینسایز

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 50 سانت اینسایز

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 60 سانت اینسایز

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1 متر اینسایز

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال یک و نیم متر اینسایز

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال دو متر اینسایز

خرید کولیس ارتفاع سنج دیجیتال اینسایز

فروش کولیس ارتفاع سنج دیجیتال اینسایز

عکس کولیس ارتفاع سنج دیجیتال اینسایز

نمایندگی کولیس ارتفاع سنج دیجیتال ایسایز

صنعت پرداز نوین

صنعت پرداز

ابزار تاپ

نمایندگی اینسایز

نمایندگی ابزار اندازه گیری اینسایز

نمایندگی لوازم اندازه گیری اینسایز

اینسایز INSIZE

کولیس پایه دار دیجیتال INSIZE

کولیس پایه دار دیجیتال سریه 1150 INSIZE

کولیس پایه دار دیجیتال 1150-300 INSIZE

کولیس پایه دار دیجیتال 1150-500 INSIZE

کولیس پایه دار دیجیتال 1150-600 INSIZE

کولیس پایه دار دیجیتال 1150-1000 INSIZE

کولیس پایه دار دیجیتال 1150-1500 INSIZE

کولیس پایه دار دیجیتال 1150-2000 INSIZE

کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت INSIZE

کولیس پایه دار دیجیتال 50 سانت INSIZE

کولیس پایه دار دیجیتال 60 سانت INSIZE

کولیس پایه دار دیجیتال 1 متر INSIZE

کولیس پایه دار دیجیتال یک و نیم متر INSIZE

کولیس پایه دار دیجیتال دو متر INSIZE

خرید کولیس پایه دار دیجیتال INSIZE

فروش کولیس پایه دار دیجیتال INSIZE

عکس کولیس پایه دار دیجیتال INSIZE

نمایندگی کولیس پایه دار دیجیتال INSIZE

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال INSIZE

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال سریه 1150 INSIZE

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1150-300 INSIZE

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1150-500 INSIZE

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1150-600 INSIZE

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1150-1000 INSIZE

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1150-1500 INSIZE

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1150-2000 INSIZE

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 30 سانت INSIZE

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 50 سانت INSIZE

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 60 سانت INSIZE

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال 1 متر INSIZE

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال یک و نیم متر INSIZE

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال دو متر INSIZE

خرید کولیس ارتفاع سنج دیجیتال INSIZE

فروش کولیس ارتفاع سنج دیجیتال INSIZE

عکس کولیس ارتفاع سنج دیجیتال INSIZE

نمایندگی کولیس ارتفاع سنج دیجیتال INSIZE

کولیس پایه دار دیجیتال سریه 1150 اینسایز

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال سریه 1150 اینسایز

کولیس پایه دار دیجیتال سریه 1150 INSIZE

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال سریه 1150 INSIZE

کولیس پایه دار دیجیتال سریه 1150 اینسایز تحت لیسانس اتریش

 

کولیس پایه دار دیجیتال سریه 1150 اینسایز در سایز های 30 - 50 - 60 سانت و 1 - 1.5 و 2 متر موجود می باشد .
دقت کولیس پایه دار دیجیتال سریه 1150 اینسایز یک صدم می باشد .
اندازه گیری کولیس پایه دار دیجیتال سریه 1150 اینسایز به شکل اینچ و میلیمتر می باشد .
کولیس پایه دار دیجیتال سریه 1150 اینسایز دارای ABS/INC برای اندازه گیری مطلق و افزایشی می باشد .
به جز پایه جنس بدنه کولیس پایه دار دیجیتال سریه 1150 اینسایز از استیل می باشد . 
کولیس پایه دار دیجیتال سریه 1150 اینسایز دارای خروجی USB می باشد .
باتری کولیس پایه دار دیجیتال سریه 1150 اینسایز LR44می باشد .
کولیس پایه دار اینسایز تحت لیسانس اتریش می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی کولیس اندازه گیری اینسایز با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است