ارسال رایگان

برای خرید های بیش از 100 هزار تومان

پس فرستادن رایگان

بازگشت کالا تا 24 ساعت پس از خرید

کارت هدیه

بهترین هدیه برای عزیزان شما

امتیازات خرید

از هر خرید امتیاز کسب کرده و از آن بهره بگیرید

اینسرت APKT | الماس APKT | تیغچه APKT


اینسرت APKT | الماس APKT | تیغچه APKT

اینسرت APKT | الماس APKT | تیغچه APKT

 

 

اینسرت APKT برای فرز کاری و کفتراشی استفاده می گردد .

عمومی ترین سایز های اینسرت APKT 10 و 16 می باشد و بسته به سایز اینسرت دارای R های مختلف از قبیل 0.4 ، 0.8 ، 1.2 ، 1.6 ، 24 و ..... می باشد .

 

 

معرفی اینسرت APKT

 

 

                                                             

 

حرف اول اینسرت APKT نشان دهنده شکل اینسرت می باشد .

 

                                                              

 

حرف دوم اینسرت APKT نشان دهنده زاویه کناری اینسرت می باشد .

 

                                                             

 

حرف سوم اینسرت APKT نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .

 

                                                             

 


حرف چهارم اینسرت APKT نشام دهنده شرایط ماشین کاری و گیرشی اینسرت می باشد .

 

                                                           

 

 

حرف پنجم اینسرت APKT نشان دهنده سایز اینسرت می باشد .

 

 

                                                           

 

 

 

حرف ششم اینسرت APKT نشان دهنده ضخامت اینسرت می باشد .

 

 

 

                                                           

 

 

حرف هفتم اینسرت APKT نشان دهنده ار اینسرت می باشد .

 

 

 

                                                            

 

 

حرف هشتم اینسرت APKT نشان دهنده فرم لبه برشی اینسرت می باشد .

 

 

                                                         

 

 

حرف نهم اینسرت APKT نشان دهنده مسیر برشی اینسرت می باشد .