ارسال رایگان

برای خرید های بیش از 100 هزار تومان

پس فرستادن رایگان

بازگشت کالا تا 24 ساعت پس از خرید

کارت هدیه

بهترین هدیه برای عزیزان شما

امتیازات خرید

از هر خرید امتیاز کسب کرده و از آن بهره بگیرید

اینسرت APMT | الماس APMT | تیغچه APMT


اینسرت APMT | الماس APMT | تیغچه APMT

اینسرت APMT | الماس APMT | تیغچه APMT

 

 

اینسرت APMT برای فرز کاری و کفتراشی استفاده می گردد .

اینسرت APMT دارای سایز های 06 ، 09 ، 10 و 16 و بسته به سایز اینسرت دارای R های مختلف از قبیل 0.4 ، 0.8 ، 1.2 ، 1.6 ، 24 و ..... می باشد .

 

 

معرفی اینسرت APMT

 

 

                                                             

 

حرف اول اینسرت APMT نشان دهنده شکل اینسرت می باشد .

 

                                                              

 

حرف دوم اینسرت APMT نشان دهنده زاویه کناری اینسرت می باشد .

 

                                                             

 

حرف سوم اینسرت APMT نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .

 

                                                             

 


حرف چهارم اینسرت APMT نشام دهنده شرایط ماشین کاری و گیرشی اینسرت می باشد .

 

                                                           

 

 

حرف پنجم اینسرت APMT نشان دهنده سایز اینسرت می باشد .

 

 

                                                           

 

 

 

حرف ششم اینسرت APMT نشان دهنده ضخامت اینسرت می باشد .

 

 

 

                                                           

 

 

حرف هفتم اینسرت APMT نشان دهنده ار اینسرت می باشد .

 

 

 

                                                            

 

 

حرف هشتم اینسرت APMT نشان دهنده فرم لبه برشی اینسرت می باشد .

 

 

                                                         

 

 

حرف نهم اینسرت APMT نشان دهنده مسیر برشی اینسرت می باشد .