ارسال رایگان

برای خرید های بیش از 100 هزار تومان

پس فرستادن رایگان

بازگشت کالا تا 24 ساعت پس از خرید

کارت هدیه

بهترین هدیه برای عزیزان شما

امتیازات خرید

از هر خرید امتیاز کسب کرده و از آن بهره بگیرید

اینسرت R245 سندویک | الماس R245 سندویک | تیغچه R245 سندویک


اینسرت R245 سندویک | الماس R245 سندویک | تیغچه R245 سندویک

اینسرت R245 سندویک | الماس R245  سندویک | تیغچه R245 سندویک

 

 

اینسرت R245 سندویک مخصوص شرکت سندویک سوئد و برای کفتراشی استفاده می گردد .

اینسرت R245 سندویک دارای سایز های 12 و 18 می باشد .

 

 

معرفی اینسرت R245 سندویک

 

 

 

حرف اول اینسرت R245  سندویک ( R ) : نشان دهنده چپ و یا راست بودن اینسرت می باشد . ( راست : R , چپ : L )

 

 

 

 

حرف دوم  اینسرت R245 سندویک ( 245 ) : کد مخصوص شرکت سندویک می باشد .

 

 

 

 

حرف سوم اینسرت R245 سندویک ( 12 ) : نشان دهنده سایز اینسرت می باشد .

 

 

 

 

حرف چهارم اینسرت R245  سندویک ( T3 ) : نشان دهنده ضخامت اینسرت می باشد .

 

 

 

 

حرف ششم اینسرت 245 سندویک ( M ) : نشان دهنده کارایی لبه برشی اینسرت می باشد .

 

 

 

 

حرف هفتم اینسرت R245 سندویک ( P ) : نشان دهنده گرید اول اینسرت می باشد .

 

 

 

 

حرف هشتم اینسرت R245 سندویک ( M ) : نشان دهنده عملکرد اینسرت می باشد .