ارسال رایگان

برای خرید های بیش از 100 هزار تومان

پس فرستادن رایگان

بازگشت کالا تا 24 ساعت پس از خرید

کارت هدیه

بهترین هدیه برای عزیزان شما

امتیازات خرید

از هر خرید امتیاز کسب کرده و از آن بهره بگیرید

اینسرت R390 سندویک | الماس R390 سندویک | تیغچه R390 سندویک


اینسرت R390 سندویک | الماس R390 سندویک | تیغچه R390 سندویک

اینسرت R390 سندویک | الماس R390 سندویک | تیغچه R390 سندویک

 

 

اینسرت R390 سندویک مخصوص شرکت سندویک سوئد و برای فرز کاری و کفتراشی استفاده می گردد .

اینسرت R390 سندویک دارای سایز های 11 و 17 می باشد و بسته به سایز اینسرت دارای R های مختلف از قبیل 0.2 ، 0.4 ، 0.8 ، 1.0 ، 1.2 ، 1.6 ، 24 و .... می باشد .

 

 

معرفی اینسرت R390 سندویک

 

 

 

حرف اول اینسرت R390 سندویک ( R ) : نشان دهنده چپ و یا راست بودن اینسرت می باشد . ( راست : R , چپ : L )

 

 

 

 

حرف دوم  اینسرت R390 سندویک ( 390 ) : کد مخصوص شرکت سندویک می باشد .

 

 

 

 

حرف سوم اینسرت R390 سندویک ( 17 ) : نشان دهنده سایز اینسرت می باشد .

 

 

 

 

حرف چهارم اینسرت R390 سندویک ( 04 ) : نشان دهنده ضخامت اینسرت می باشد ( 4.76 : 04 ) .

 

 

 

 

حرف پنجم اینسرت R390 سندویک ( 08 ) : نشان دهندنه R اینسرت می باشد ( 0.8 : 08 ) .

 

 

 

 

حرف ششم اینسرت R390 سندویک ( M ) : نشان دهنده کارایی لبه برشی اینسرت می باشد .

 

 

 

 

حرف هفتم اینسرت R390 سندویک ( P ) : نشان دهنده گرید اول اینسرت می باشد .

 

 

 

 

حرف هشتم اینسرت R390 سندویک ( M ) : نشان دهنده عملکرد اینسرت می باشد .

 

 

 

 

حرف نهم اینسرت R390 سندویک ( w ) : نشان دهنده وایپر بودن اینسرت می باشد .