ارسال رایگان

برای خرید های بیش از 100 هزار تومان

پس فرستادن رایگان

بازگشت کالا تا 24 ساعت پس از خرید

کارت هدیه

بهترین هدیه برای عزیزان شما

امتیازات خرید

از هر خرید امتیاز کسب کرده و از آن بهره بگیرید

اینسرت TPKN | الماس TPKN | تیغچه TPKN


اینسرت TPKN | الماس TPKN | تیغچه TPKN

اینسرت TPKN | الماس TPKN | تیغچه TPKN

 

 

اینسرت TPKN برای فرز کاری و کفتراشی استفاده می گردد .

اینسرت TPKN دارای سایز های 16 و 22 می باشد .

 

 

معرفی اینسرت TPKN

 

 

                                                             

 

حرف اول اینسرت TPKN نشان دهنده شکل اینسرت می باشد .

 

                                                              

 

حرف دوم اینسرت TPKN نشان دهنده زاویه کناری اینسرت می باشد .

 

                                                             

 

حرف سوم اینسرت TPKN نشان دهنده تلرانس اینسرت می باشد .

 

                                                             

 


حرف چهارم اینسرت TPKN نشام دهنده شرایط ماشین کاری و گیرشی اینسرت می باشد .

 

                                                           

 

 

حرف پنجم اینسرت TPKN نشان دهنده سایز اینسرت می باشد .

 

 

                                                           

 

 

 

حرف ششم اینسرت TPKN نشان دهنده ضخامت اینسرت می باشد .

 

 

 

                                                           

 

 

حرف هفتم اینسرت TPKN نشان دهنده ار اینسرت می باشد .

 

 

 

                                                            

 

 

حرف هشتم اینسرت TPKN نشان دهنده فرم لبه برشی اینسرت می باشد .

 

 

                                                         

 

 

حرف نهم اینسرت TPKN نشان دهنده مسیر برشی اینسرت می باشد .