ارسال رایگان

برای خرید های بیش از 100 هزار تومان

پس فرستادن رایگان

بازگشت کالا تا 24 ساعت پس از خرید

کارت هدیه

بهترین هدیه برای عزیزان شما

امتیازات خرید

از هر خرید امتیاز کسب کرده و از آن بهره بگیرید

ساخت قلاویز


ساخت قلاویز

ساخت قلاویز

 

ساخت انواع قلاویز مخصوص و معمولی

ساخت انواع حدیده و قلاویز، ساخت قلاویزهای ماشینی ، ساخت قلاویزهای دستی ، ساخت قلاویز های مستقیم ، ساخت قلاویزهای ساده ، ساخت قلاویزهای مارپیچ ، ساخت قلاویز HSSE ، ساخت قلاویز کبالت دار ، ساخت قلاویزهای روکشدار ، ساخت قلاویزهای روکش طلایی ، ساخت قلاویزهای روکش TICN ، ساخت قلاویزهای OX ، ساخت قلاویزهای آب صابون خور ، ساخت قلاویز لقمه ای ، ساخت قلاویز لب الماس ، ساخت قلاویز الماس ، ساخت قلاویز کارباید ، ساخت قلاویز بلند ، ساخت قلاویز کوتاه و ........

انواع قلاویزهای دستی : ساخت قلاویز دستی میلیمتر ( MM ام ام ) DIN 352 ، ساخت قلاویز دستی میلیمتر دنده ریز ( MF ام اف ) DIN 2181 ، ساخت قلاویز دستی اینچیBSW DIN 351 ، ساخت قلاویز دستی اینچی UNC DIN 352 ( PREVIOUSLY DIN 351 ) ، ساخت قلاویز دستی اینچی UNF DIN 2181 ، ساخت قلاویز دستی اینچی UN ، ساخت قلاویز دستی UNEF ، ساخت قلاویز دستی اینچی NR ، ساخت قلاویز دستی اینچی لوله BSP ( G ) DIN 5157 ( PREVIOUSLY DIN 353 ) ، ساخت قلاویز دستی اینچی W DIN 477 ، ساخت قلاویز دستی اینچی NPT ، ساخت قلاویز دستی اینچی BSPT ، ساخت قلاویز دستی اینچی BSF DIN 351 ، ساخت قلاویز دستی اینچی PG ، ساخت قلاویز دستی TR ، ساخت ساخت انواع قلاویز دستی ، ساخت انواع قلاویز دستی لب الماس ، ساخت انواع

انواع قلاویز های ماشینی : ساخت قلاویز ماشینی میلیمتر ( MM ام ام ) ، ساخت قلاویز ماشینی میلیمتر دنده ریز ( MF ام اف ) ، ساخت قلاویز ماشینی دم نازک ، ساخت قلاویز ماشینی دم کلفت ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی BSW ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی UNC ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی UNF ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی UN ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی UNEF ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی NR ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی لوله G ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی BSP ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی W ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی NPT ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی BSPT ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی BSF ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی PG ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی TR ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی NPTF ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی RD ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی BT ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی فرمینگ (ساخت قلاویز ماشینی اینچی با کالیت ) ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی UNS ، ساخت قلاویز ماشینی اینچی NPSM قلاویز ماشینی مهره زنی ، ساخت قلاویز عصایی ، ساخت با دین های : DIN371 – DIN376 – DIN374 – DIN351 – DIN352 – DIN2181 – DIN5157 – DIN2183 – DIN5156 – DIN357 – DIN477 – DIN405 ساخت انواع قلاویز ماشینی ، ساخت انواع قلاویز ماشینی لب الماس ، ساخت انواع قلاویز ماشینی الماس ( ساخت انواع قلاویز ماشینی کارباید ) ، ساخت قلاویز ماشینی دنده کبریتی ، ساخت قلاویز ماشینی TR و .....