ارسال رایگان

برای خرید های بیش از 100 هزار تومان

پس فرستادن رایگان

بازگشت کالا تا 24 ساعت پس از خرید

کارت هدیه

بهترین هدیه برای عزیزان شما

امتیازات خرید

از هر خرید امتیاز کسب کرده و از آن بهره بگیرید

معرفی استاندارد ISO


معرفی استاندارد ISO

معرفی استاندارد ISO

 

Iso  از کلمه ای در یونان به نام isos مشتق شده که به معنی برابری و یکسانی است و هدف اصلی یک استاندارد را در واقع بیان می کند.

اما سازمان بین المللی استاندارد سازی به لاتین  مخفف ایزو را نخواهد داشت .

در  واقع  عبارت International Organization for Standardization به مفهوم سازمان بین المللی استاندارد سازی بصورت مخفف می شود ios.

در عمل ایزو به صورت یک کنسرسیوم، از طریق ارتباطات قوی با دولت‌ها فعالیت می‌کند. به عبارتی دیگر، این سازمان به ترویج جهانی استانداردهای اقتصادی و صنعتی می‌پردازد تا مبادلات صنایع و فنون مختلف را در یک راستا هماهنگ کند.

این مؤسسه انواع استانداردهای تجاری و صنعتی جهانی را تعیین می‌نماید.

مرکز ایزو در شهر ژنو سویس قرار دارد. سازمان ایزو کار رسمی خود را از تاریخ بیست و سوم فوریه ۱۹۴۷ آغاز کرده است.

 

انواع ISO

 

سری ۹۰۰۰ ISO

این استانداردها چندین ویرایش داشته اند. که در ابتدا دسته بندی آن ها به صورت زیر بوده است:

ISO 9001 : استاندارد تضمین کیفیت برای سازمان های طراح، تولید و ارائه کننده خدمات و نصب

ISO 9002 : استاندارد تضمین کیفیت برای سازمان های تولید کننده و ارائه دهنده خدمات و نصب

ISO 9003 : استاندارد تضمین کیفیت برای سازمان های بازرسی کننده

ISO 9004 : خطوط راهنما برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت

پس از ویرایش :

ISO 9000-2000 : مبانی و واژگان مدیریت کیفیت.

ISO 9001-2008 : مبانی سیستم مدیریت کیفیت.

ISO 9004-2000 : خطوط راهنما برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت کیفیت.

 ۱۰۰۰۱ ISO

خطوط راهنما برای نیل به رضایتمندی مشتری.

 ۱۰۰۰۲ ISO

خطوط راهنما برای رسیدگی به شکایات در سازمان ها

 ۱۰۰۰۳ ISO

راهنمای مدیریت منازعات مشتری

 ۱۰۰۰۴ ISO

 راهنمای تعریف رضایت مشتری.

 ۱۰۰۰۶ ISO

استاندارد دارای گواهینامه مختص مدیریت پروژه که به استاندارد مدیریت کیفیت پروژه هم معروف است.

 ۱۰۰۱۲ ISO

 استاندارد راهنما برای سیستم‌های مدیریت اندازه‌گیری است. به راهنمای الزامات فرآیندهای اندازه‌گیری و تجهیزات اندازه‌گیری معروف است.

 ۱۰۰۱۳ ISO

استاندارد راهنمای مستندات سیستم مدیریت کیفیت.

 ۱۰۰۱۵ ISO

استاندارد مدیریت فرآیند و مراحل و تکنیک برای استانداردسازی آموزش، ارزیابی اثربخشی آموزشی و تعریف بهینه دوره‌های آموزشی.

 ۱۰۰۱۹ ISO

 استاندارد راهنما برای انتخاب و استخدام مشاورین سیستم مدیریت كیفیت و استفاده از خدمات آنان.

 ۱۳۰۰۰ ISO

استاندارد ایرانی مدیریت کیفیت جامع برای حضور در بازارهای جهانی که دارای گواهینامه نیز هست.

این استاندارد توسط اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بر طبق شرایط کسب و کار ایران تدوین گردیده است که در سازمان ISO شماره گذاری شده. شرکت هایی که می‌خواهند IMS مستقر کنند، بهتر است این استاندارد را دریافت کنند. در این استاندارد از ISO 9001، OHSAS 18001، ISO 14001 و EFQM و الزامات مدیریت کیفیت یکپارچه استفاده شده است.

 ۱۳۴۸۵ ISO

استاندارد مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی و خدمات مرتبط.

 ۱۴۰۰۱ ISO

استاندارد الزام آور مدیریت محیط زیست و دارای گواهینامه

 ۱۵۱۸۹ ISO

استاندارد الزام آور سیستم مدیریت کیفیت ویژه آزمایشگاه های تشخیص طبی و دارای گواهینامه.

 ISO TS16949 ( TS16949-2009)

سیستم مدیریت کیفیت که بصورت خاص برای استفاده در صنایع خودروسازی تدوین شده است.

این استاندارد بهبود مداوم را با تأكید بر پیشگیری از ایجاد عیوب و كاهش تغییرات و ضایعات در چرخه تأمین صنایع خودروسازی تضمین می‌کند.

 ۱۷۰۲۰ ISO

استاندارد الزام آور برای عملیات انواع سازمان های بازرسی‌کننده را تعیین و مشخص می‌کند.

 ۱۷۰۲۵ ISO

استاندارد تست و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

 ۱۹۰۱۱ ISO

استاندارد راهنما ممیزی مدیریت کیفیت

 ۲۰۰۰۰ ISO

استاندارد مدیریت کیفیت در خدمات فن‌آوری اطلاعات IT

سری ۲۲۰۰۰ ISO

استاندارد جهانی مدیریت ایمنی محصول در صنایع غذایی و صنایع  وابسته که به شرح زیر است:

: ISO 22005 : 2007  قابلیت ردیابی در زنجیره مواد غذایی

ISO / TS 22003 : 2007 : الزامات سیستم ایمنی مواد غذایی _ الزامات برای سازمان های انجام دهنده ممیزی و صدور گواهینامه سیستم ایمنی مواد غذایی

ISO 22004 : 2005 : الزامات سیستم ایمنی مواد غذایی راهنمایی هایی برای بکار بردن استاندارد  ISO 22000 : 2005

ISO 22002 – ۱ : ۲۰۰۹ : برنامه های پیشنیازی در ایمنی مواد غذایی

 ۲۶۰۰۰ ISO

راهنمای مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها

 ۲۷۰۰۱ ISO

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  Information Security Management System

 ۹۰۰۱ ISO TS

استاندارد الزام آور صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

 ۳۱۰۰۰ ISO

استاندارد الزام آور مدیریت ریسک

ISO 45001

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 ۵۰۰۰۱ ISO

استاندارد الزام آور سیستم مدیریت انرژی